Ventilationslösningar för krav på luftcirkulation och design.

VENTILATION FLEX FLOW TOP/SIDE

FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum. Donen är ljuddämpande och finns i två olika utföranden. Båda är fint integrerade i våra systemväggar. Som standard är luftdonet placerat som en del ovan dörr eller glasparti. Alternativt kan donet placeras som en vertikal del vid sidan om en dörr eller ett glasparti.

Våra ventilationslösningar är konstruerade för att passa och uppfylla särskilda och individuella krav på luftflöde och design. Våra luftdon bidrar till att rummen uppfyller kraven på en bra arbetsmiljö och ger ett diskret intryck. Kombinera våra luftdon med våra olika dörrlösningar.

  PRODUKTFAKTA

  BESKRIVNING
  FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum.

  Donen är ljuddämpande och finns i två olika utföranden. Båda är fint integrerade i våra väggsystem. Som standard är luftdonet placerat som en del ovan dörr eller glasparti. Alternativt kan donet placeras som en vertikal del vid sidan om en dörr eller ett glasparti.

  3D FLEX FLOW TOP

  MÅTT

  MÅTT
  Don över dörrar och glaspartier har samma breddmått som dörrkarmen och glaspartiet.

  Höjdmått minimum 300 mm. Vertikala don har breddmått på minst 300 mm och höjdmått lika som vägghöjd.

  3D FLEX FLOW TOP

  MATERIAL

  YTBEHANDLING
  Ytan är lika som övriga dörrportalen.
  Standard: NCS 0500-N.

  LUFTDON
  Överluftsdon tillverkas som standard för en luftgenomströmning med 25 l/sek vid ett övertryck på 20 Pa.

  Sidoluftdon tillverkas som standard för en luftgenomströmning med 50 l/sek vid ett övertryck på 20 Pa.

  TILLVAL
  Luftdon kan tillverkas med flera lufthål. Detta ger mer luftflöde men kan också ge mer ljud beroende på bygghöjd m.m.

  3D FLEX FLOW TOP

  FLEX FLOW TOP/SIDE – ETT URVAL MILJÖBILDER

  BRA OCH GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR

  Våra lösningar är genomtänkta. Tillsammans med dig utformar vi de bästa rumslösningarna för ditt bygg- eller inredningsprojekt.
  Resultatet blir till anpassade, funktionella och uttrycksfulla arbetsmiljöer.

  ENSKILT RUM

  Samtalsrum

  TYSTA RUM

  Mötesrum

  Det optimala byggandet. Enkelt som lego.

  FLEX FINELINE

  En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

  FLEX WOODLINE

  En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och med sin design ger ett dekorativ intryck.

  FLEX PLAINLINE

  En vägglösning som uppfyller krav på ljud, ekonomi och med sin design ger intrycket av en traditionell vägg.

  FLEX OFFICE

  En vägglösning som uppfyller krav på brand, ljud och praktisk förvaring.