Ventilation

Ventilationslösningar

Ventilation Flex Flow Top/Side

Ventilation Flex Flow Top/Side

FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum.