INDUSTRIELLT BYGGANDE

FLEX byggprocess för optimal byggnation

Moderna rumsmiljöer med fokus på DESIGN; LJUDMILJÖ; FUNKTION

Vi utvecklar våra produkter med fokus på design, ljudmiljö, funktion och industriellt byggande.

En ändamålsenlig och kostnadseffektiv process är en vinst för alla parter. Därför bygger vi inte allt på plats, som man traditionellt gör, utan utför så mycket av arbetet som möjligt i våra produktionsanläggningar, där de bästa förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns.

Där måttanpassar vi materialet och förbehandlar alla komponenter med rätt ytskikt redan innan de levereras till byggarbetsplatsen. I största möjliga utsträckning levereras även materialet i färdiga sektioner. Därmed kan våra montörer fokusera på att montera upp byggkomponenterna på plats, och när de är färdiga behöver inte andra yrkesgrupper ta vid eftersom jobbet, inklusive all ytbehandling, är klart. En fördel med detta är att det går fort – och tid är som bekant pengar.

Steg 1

Vi börjar med en tom yta, antingen en nybyggnation eller en befintlig lokal där väggarna rivits.

Bygg

Steg 2

Undertak och golv monteras på hela ytan. El och ventilation installeras.

Steg 3

Ytbehandlade och måttanpassade väggsektioner samt glaspartier monteras direkt mot undertak och golv. Dörrar monteras och justeras.

Steg 4

Lokalen är nu färdigställd och slutbesiktning genomförs. Dags att flytta in i det nya kontoret.

En annan viktig fördel med våra väggsystem är att de kan demonteras och flyttas lika enkelt som de monteras upp.

Idag förändras de organisatoriska behoven hos företag och myndigheter snabbare än de gjorde förr, vilket ställer nya krav på kontorsmiljöerna. Med FLEX industriella, flexibla byggsystem kan våra kunder vara säkra på att de har valt rätt, hur ofta deras behov än förändras.

Att efter 1 år flytta ett konferensrum eller förändra storleken på det, är inga problem. Tack vare att vi bygger upp våra väggsektioner och glaspartier som vi gör, kan vi till och med arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Det blir varken byggdamm eller målarfärgslukt. Inte heller något buller, bara surret från skruvdragarna.

Industriellt byggande med FLEX ger stora ekonomiska fördelar redan initialt och dessa ökar dessutom allt eftersom era behov förändras och kontorsanpassningarna genomförs.

ENSKILDA RUM

Vi hjälper dig att forma rum för integritet och avskilt arbete där tystnaden är ett krav för att behålla fokus. Intill men ändå avskilt.

SAMTALSRUM

Vi hjälper dig med lösningarna utifrån dina visioner. Tillsammans formar vi samtalsrum för kollegor och kunder.

MÖTESRUM

Vi hjälper dig att forma mötesrum för avskildhet, trivsel och givande diskussioner på arbetsplatsen.