Ljudguiden

Luftljudsisolering

– en subjektiv upplevelse

Luftljudsisolering är byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan två rum eller åtskilda utrymmen.

* Om avlyssning görs med öra mot vägg kan samtal uppfattas.

Ljudklasser

Av dessa klasser anger klass C den miniminivå som uppfyller Boverkets föreskrifter, klass D avser bl a äldre byggnader medan klasserna A och B kan väljas om särskilt goda ljudförhållanden önskas.

Ljudklass A

Ljudklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass B. Klassen är lämplig för utrymmen och verksamheter där en mycket högklassig ljudmiljö prioriteras.

Ljudklass B

judklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Klassen är lämplig för utrymmen och verksamheter där en bättre ljudmiljö prioriteras.

Ljudklass C

Ljudklassen är avsedd att ge ljudförhållanden som motsvarar minimikraven i Boverkets föreskrifter, BBR (Boverkets Byggregler).

Ljudklass D

Ljudklassen representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas endast närljudklass C av olika tekniska, antikvariska eller ekonomiska skäl inte kan uppnås, exempelvis för vissa ombyggnadsfall eller för enkla, temporära utrymmen.

Tabellvärden för kontorslokaler

Vi har mer än 30 års erfarenhet.

Av standardiserade arbetsprocesser och prefabricering.