FLEX WOODLINE, FLEX FRAME och FLEX FLOW TOP

En dekorativ vägglösning som uppfyller brand- och ljudkrav.