BIM-OBJEKT

Allt fler arkitekter och konstruktörer använder sig av BIM och hela FLEX produktsortiment finns tillgängligt som BIM-objekt på BIM OBJECTS PORTAL.

BIM är ett system med färdiga filer som underlättar arbetet med att ta fram AutoCAD-ritningar för byggnader och lokaler. De virtuella modellerna finns samlade på en portalsida där arkitekter, designers och konstruktörer över hela världen kan göra filtrerade sökningar och sedan enkelt infoga de valda produktmodellerna i sina ritningar.

Mats Lundgren

”Ett BIM-objekt är en komplett modell av till exempel ett dörrparti eller en glasvägg som arkitekter och andra yrkesgrupper kan använda när de ritar upp byggnader i AutoCAD. De kan enkelt hitta våra produkter i BIM-systemet och snabbt placera in dem. Det går därmed fortare både att hitta rätt produkter för projektet och att ta fram ritningar. De får även bra relationshandlingar på sina byggnader och det är enkelt att göra ändringar eftersom allting följer med.”
– Mats Lundgren, produktchef

SE ALLA VÅRA PRODUKTER PÅ BIM OBJECTS PORTAL

FAKTA

BIM står för Building Information Modeling.

  • BIM-objekten underlättar för arkitekter, konstruktörer och designers som enkelt kan infoga de virtuella produktmodellerna i sina AutoCAD-ritningar och även anpassa dem efter projektet och de behov som föreligger.
  • Systemet samlar alla BIM-objekt under en gemensam portal som ger global tillgänglighet.
  • BIM-objekt som infogas i ritningarna blir en del av den samlade informationsmodellen för byggnaden.
  • Flex erbjuder BIM-filer för AutoCAD-programmet Revit.