SORTIMENT OCH LÖSNINGAR

FLEX FINELINE, FLEX FRAME, FLEX GLASSLINE

Täta väggar

Täta väggar

FLEX GLASSLINE, FLEX WOODLINE, FLEX PLAINLINE, FLEX FRAMELESS och FLEX SLIDEDOOR-W

Glasväggar/Glaspartier

Glasväggar/Glaspartier

Dörrar

Dörrar

FLEX Ribbvägg

Ribbväggar

Ribbväggar

Glasräcken

Glasräcken

Undertak

Undertak

Ventilationslösningar

Ventilation

Ventilation