Vi bygger industriellt.; är en partner för dialog.

Tillsammans formar vi de bästa rumslösningarna.

FLEX är en professionell partner för ett optimalt genomförande av bygg- och inredningsprojekt. Med lust och engagemang hjälper vi arkitekter, fastighetsägare, byggföretag, inredningskonsulter och hyresgäster att skapa moderna, funktionella och uttrycksfulla arbetsmiljöer.

Bakgrund

Företaget grundades 1973 och ägs sedan 1989 av familjen
Johnsson via bolaget FLEX Group AB.

Företaget har byggts på kunskap och kompetens inom byggbranschen och systemväggsprodukter som företaget efter hand utvecklat och vidareutvecklat. En av grundidéerna är att leverera produkterna inklusive montage med egna montörer för att säkerställa kvalitet hela vägen. Företaget präglas av entreprenörsanda som i dagens läge bland annat kommer till uttryck i en önskan att arbeta nära beställaren och bidra med vår kompetens i att hitta lösningar som förverkligar beställarens vision och önskan.

Vi bedriver verksamhet i hela Sverige med huvudkontor och logistikcenter i Örebro och regionskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi har mer än 30 års erfarenhet.

Av standardiserade arbetsprocesser och prefabricering.

Skräddarsytt

När det finns behov utanför sortimentet.

En av FLEX styrkor som partner är vårt engagemang och flexibilitet. Detta kommer inte minst till uttryck när det gäller att hjälpa till att forma lösningar för att realisera den idé/vision ni har för projektet.
Genom våra kunniga medarbetare kan vi tillsammans med dig ta fram lösningar unika för just ditt behov. Ni behöver inte anpassa lokalen efter ett system, vi anpassar systemet efter lokalen.

Din vision – vår styrka

Eget montage

30 års erfarenhet av industriellt byggande

Som partner tar vi ansvaret för hela kedjan. Vi utvecklar egna produkter och projektbereder samtliga projekt med egen personal.

Vi har genom att ha egna montageledare och montörer blivit specialister på att utföra montaget effektivt, med rätt finish och på rätt sätt. Allt montage kvalitetssäkras i våra egenkontroller från offert till montage. Vi lämnar inte en byggplats utan att ha kvalitetssäkrat resultatet.  Våra montageledare och montörer finns fördelade på våra regioner för att vara nära dig. Med våra lösningar är även dina framtida behov säkrade.

Vi genomför mer än 500 projekt per år från stort till smått inklusive en rad servicejobb och ombyggnationer efter att det större projektet avslutats vilket skapar trygghet och enkelhet för hyresgästen.