Med Flex modulbyggda systemväggar sparar du tid, pengar och miljö

Med våra modulbyggda systemväggar sparar du tid, pengar och miljö. Våra modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk med upp till 100%.

Vi hjälper dig
Kontakta oss gärna tidigt, redan i planeringsstadiet. Vi har 35 års erfarenhet av flexibla och moderna rumslösningar för kontor, handel och industri. Vi kan ta fram ett förslag på hur du kan återanvända din rumslösning på bästa sätt.

Inventering, projektering och genomförande
Gör en detaljerad inventering för att sammanställa information som behövs för kommande projektering och genomförande av projektet. Inventeringen skall innehålla modulmått, karm dimensioner, ljudvärden och eventuella typer av klassningar. Även kulör och ytskikt bör ingå. En bra dokumentation under hela arbetet behövs.
Prestandan för återbrukade produkter ska motsvara kraven för det nya projektet och det finns flera möjligheter att anpassa våra produkter om det är aktuellt.

Anpassning, prestandaförbättring och rekonditionering
Vår vägg FLEX GLASSLINE kan t.ex. förses med bättre ljudisolering och ingående glas kan skäras ner till mindre format. Om produkterna har blivit skadade går det ofta lätt att ersätta skivor, dörrblad och lister. Se vår lista för återbruk med praktisk fakta om vanliga FLEX-produkter.

Det finns också ett stort urval av nya produkter som kan komplettera den aktuella rumslösningen. Att säkra kvalitén i återanvända produkter är viktigt, exempel kan vara krav för akustik, brand, tillgänglighet och lås.

Återmontering
När det är dags att återmontera är det viktigt att dokumentationen är korrekt. Samla monteringsanvisningar, uppställningsritningar, produktinfo m.m. för att projektet ska gå smidigt. Det underlättar även för förvaltning och för att säkerställa framtida återbruk.

Här följer några exempel på återbruk av vanliga FLEX-system i korthet:

FLEX Portaler 100 % återbruk
Vår Dörrportal kan återanvändas till 100 % om höjden stämmer. Vid skador på portaler kan dessa bättringsmålas och täcklock kan enkelt bytas. Nya dörrblad finns att tillgå om dessa blivit skadade.

FLEX GLASSLINE 85-90 % återbruk
Vår glasvägg består av glasskivor och aluminiumprofiler. Glasväggen kan återanvändas till ca 85-90 % om höjden stämmer. Vid återbruk kan det behövas nya aluminiumprofiler. Glasen kan skäras både på höjden och på bredden för att passa i nya öppningar. Om glasväggen är för låg kan vi komplettera med en väggskärm eller en nedbyggnadslåda för att ansluta mot tak.

Sortering av material: metall, glas.

FLEX PLAINLINE 95 % återbruk
Tät vägg av trä- och stålstomme med målade MDF-skivor. Väggen är monterad med skruv, vilket gör det enkelt att ersätta skadade skivor och även smidigt att demontera. För bästa resultat kan lister och passkivor mot anslutande väggar behöva bytas vid återbruk.

Sortering av material: metall, isolering, gips, MDF, trä.

FLEX FINELINE 95 % återbruk
Tät vägg av stålstomme med målade gipsskivor. Väggen är monterad med skruv, vilket gör det enkelt att ersätta skadade skivor och även smidigt att demontera. För bästa resultat kan lister och passkivor mot anslutande väggar behöva bytas vid återbruk.

Sortering av material: metall, isolering, gips, trä.

Toleranser generellt
Täta väggar: ca +/- 20 mm
Portaler och glas: ca +/- 10 mm

Tänk på vår miljö – det gör vi!