Långsiktigt och miljövänligt

Naturresurser och klimatförändringar är två av vår tids stora frågor – vi på FLEX är med och arbetar för ett långsiktigt och miljövänligt byggande.

Att engagemanget för hållbarhet i vår gemensamma miljö växer kan inte ha undgått någon, och det är en utveckling som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har utvecklat och tillverkat svenska systemväggar av hög kvalitet sedan 1989. Ända sedan starten har miljön varit en viktig faktor som guidar oss från tillverkning hela vägen till återanvändning och slutligen till återvinning. Dessutom är många av de projekt vi medverkar i miljöklassade enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Det är resurskrävande att bygga, men genom att göra smarta val och ta framtida behov i beaktande redan på planeringsstadiet går det att skapa moderna kontorsmiljöer som är genomtänkta, kostnadseffektiva och inte minst klimatsmarta.

Med FLEX systemväggar kan ni vara säkra på att ni har valt rätt lösning. Våra systemväggar är mer ekonomiska och anpassningsbara än platsbyggda väggar, vilket dessutom ger en lägre miljöpåverkan över tid. Detta beror på att våra systemväggar till skillnad från traditionellt byggande är lika enkla att demontera, flytta och sätta upp på nytt som de är att montera första gången. När nya hyresgäster flyttar in eller organisationer förändras och får nya behov kan därför samma byggmaterial enkelt monteras ner och återanvändas för att skapa nya rumslösningar – om och om igen. Ur ett miljöperspektiv undviks därmed materialsvinn, extra transporter och resursslöseri.

Genom att använda våra egna montörer säkerställer vi att materialet återanvänds rätt och effektivt, samt att eventuellt överblivet material sorteras korrekt och återvinns.

Ni behöver inte veta hur lokalbehoven kommer att se ut framöver; ni behöver bara välja en inredning som kan förändras med er. Det är vad vi kallar en verkligt flexibel och hållbar kontorslösning, ekonomiskt och miljömässigt.

Välkommen till FLEX – välkommen till framtiden!