Välvda glas och rödlackerade profiler

”Det enda runda konferensrummet vi har gjort – hittills”

Svängda hörn och välvda partier är inget nytt för FLEX, men ett helt runt konferensrum – ja, den beställningen var AFRY i Umeå först med!

”Vi var med väldigt tidigt i processen och hade till exempel möten med inredningsarkitekterna på Sandellsandberg kring utförande, färgsättning etc”, säger Peter Olsson, projektsäljare på FLEX region Mellan. ”De hade tillsammans med kunden en tydlig och genomtänkt helhetsvision så det var många beslut att gå igenom på detaljnivå, ända ner till färgen på skruv och muttrar. Men det är roligt att jobba med människor som verkligen fullföljer sina tankar och visioner på det sättet. Det var ett välordnat projekt på alla plan och vi är jättenöjda med dialogen med både arkitekterna och Selbergs Entreprenad AB.”

AFRYs nya kontorslokaler inreddes med en del enskilda rum och en del större arbetsrum för 4-8 personer. I AFRYs nya kontorslokaler användes nästan uteslutande GLASSLINE och FRAMELESS dörrportaler, och samtliga profiler och dörrkarmar lackades i rött. I tillägg till det helt runda konferensrummet, där även dörrbladet välvdes i samma radie som rummet i övrigt, levererades många svängda glaspartier i och med kontorets många rundade hörn.

”För de rundade hörnen fick vi en mall från FLEX som vi byggde efter för att säkerställa att de välvda glasen skulle passa. Det runda konferensrummet var lite svårare att få till en mall för eftersom glaset inte skulle ligga mitt i väggen utan med ett indrag på 16 millimeter från ytterkant. Men det löste FLEX genom att skicka upp en MDF-ring, som symboliserade gipsväggen som vanligtvis byggs ner, och den fäste vi i undertaket förklarar Daniel Andersson, arbetsledare på Selbergs Entreprenad AB, och avslutar: ”Samarbetet med FLEX fungerade utmärkt. Avståndet mellan oss var en utmaning men tillsammans löste vi det väldigt bra!