Arkitektens trendspaning

Arkitektens trendspaning

Tina Wik, 66 år
Arkitekt på Tina Wik arkitekter AB och professor i arkitektur AB

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
I 30 år.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Nästan varje projekt har inslag som kunde beskrivas som de roligaste jag varit med om. Jag lär mig ständigt nya saker och det är spännande. Men projekt där man får tänka efter vad som är viktigt, testa idéer och utveckla frågor blir speciellt intressanta. Även projekt där man kommer i kontakt med brukare och får dem engagerade i både processen och resultatet och att de känner sig delaktiga. Det påverkar hur resultatet förvaltas i framtiden.

Arkitektens trendspaning

Tina Wik, 66 år
Arkitekt på Tina Wik arkitekter AB och professor i arkitektur AB

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
I 30 år.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Nästan varje projekt har inslag som kunde beskrivas som de roligaste jag varit med om. Jag lär mig ständigt nya saker och det är spännande. Men projekt där man får tänka efter vad som är viktigt, testa idéer och utveckla frågor blir speciellt intressanta. Även projekt där man kommer i kontakt med brukare och får dem engagerade i både processen och resultatet och att de känner sig delaktiga. Det påverkar hur resultatet förvaltas i framtiden.

Det finns processer som utgår från medverkan, framförallt vad gäller inredning, men det är lika viktigt vid gestaltning av planlösningen och gestaltning av kontorsmiljön. Många tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatser som sällan väljs utifrån den miljö de erbjuder utan utifrån arbetsuppgifterna. Därför har det känts extra tillfredställande de gånger jag märker att personalen gläds över sin nya arbetsmiljö och känner sig stolta över sin medverkan till resultatet. Jag tror inte att detta samspel hindrar innovativa lösningar, snarare tvärtom.

Hur ser kontorstrenden ut just nu? Vilka faktorer och värden är på upp-/nedgång?
Vi har nyss gått igenom en lång pandemiperiod som förpassat många till att arbeta hemifrån. För en del har det varit tidseffektivt och bra, för andra negativt. Vad de flesta dock erfarit är att arbetsplatsens sociala sammanhang har ett stort värde, även om man inte behöver träffas dagligen. Denna erfarenhet gör att många kontor har valt att minska sina ytor för det dagliga arbetet och därmed lokalkostnaderna. Då blir kraven på arbetsplatsens mötesplatser viktigare.

Om du spanar framåt, hur tror du att kontorslokaler och arbetsplatser kommer att utformas framöver? Varför?
Större flexibilitet kommer med all sannolikhet att krävas av framtidens kontor och arbetsplatser. Många vill ha en ”egen” kontorsplats, men om arbetet delvis bedrivs hemifrån blir det svårt att kräva en egen plats. Den förlusten bör kompenseras på något spännande sätt. Exempelvis genom att kombinera ett landskapskontor med attraktivt utformade celler för privata samtal eller små Teams-möten och/eller välutrustade mötesrum av olika storlekar för möten som kan köras både fysiskt och digitalt.

Även bra personalrum med välutrustat pentry (gott kaffe, te m.m.) kan kompensera förlusten av det egna rummet. Vissa kommer alltid att behöva eget rum och på andra kontor kan det vara befogat med platser för korta besök, touch-down-platser. Det gäller att säkra bra, ljusa och lugna arbetsplatser och bra sociala mötesplatser.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man designar ett kontor?
Det ska kännas fräscht, med bra material, trä och kulörer som ger lugn men ändå karaktär. Ergonomiskt bra arbetsplatser med bra ljus och ljud, liksom vackra och lockande personalrum där personalen trivs och gärna möts av bekväma och vackra möbler. De får gärna ge möjligheter till nya umgängesformer, som informella möten, tysta samtal med någon kollega, kanske en avsides plats att sitta vid dator osv.

Vilket vore ditt drömprojekt?
Många projekt är drömprojekt, men att få gestalta en arbetsplats för ett kontor som jobbar på olika sätt där samarbetet står i fokus och där man arbetar i olika konstellationer, med kunder, med tester i verkstäder eller laborationer osv. vore mycket spännande.