Arkitektens trendspaning

Arkitektens trendspaning

Julia Gunnerling, 45 år
Arkitekt SAR/MSA på Tyréns

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
Jag har arbetat som arkitekt i 20 år.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Förra året fick jag möjlighet att vara en del av ett fantastiskt projekt som sträckte sig från tidiga plantester i samarbete med verksamheten, via byggprojektering hand i hand med beställare och byggprojektör, till inredningsprojektering. Alla inblandade aktörer hade ett starkt gemensamt mål: en varsam ombyggnad av en villa från slutet av 1800-talet till ett vackert, ändamålsenligt och modernt kontor. Det var en spännande, lustfylld och lösningsorienterad process med många inblandade intressenter. Framgångsfaktorn kan stavas delaktighet, lyhördhet och prestigelöshet.

Arkitektens trendspaning

Julia Gunnerling, 45 år
Arkitekt SAR/MSA på Tyréns

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
Jag har arbetat som arkitekt i 20 år.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Förra året fick jag möjlighet att vara en del av ett fantastiskt projekt som sträckte sig från tidiga plantester i samarbete med verksamheten, via byggprojektering hand i hand med beställare och byggprojektör, till inredningsprojektering. Alla inblandade aktörer hade ett starkt gemensamt mål: en varsam ombyggnad av en villa från slutet av 1800-talet till ett vackert, ändamålsenligt och modernt kontor. Det var en spännande, lustfylld och lösningsorienterad process med många inblandade intressenter. Framgångsfaktorn kan stavas delaktighet, lyhördhet och prestigelöshet.

Hur ser kontorstrenden ut just nu? Vilka faktorer och värden är på upp-/nedgång?

  • Skapa attraktiva kontor där medarbetarna vill vara. Det planeras för kontorsmiljöer som främjar kreativitet, interaktion, erfarenhetsåterföring och mentorskap.
  • Samla ihop företaget/organisationen på färre adresser och mindre lokalyta totalt sett. Förändringen grundar sig både på ett hållbarhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.
  • Ta tillvara tillfället för att genomföra önskade förändringar/utveckling i och med återgången till ett mer normalt liv ”post-corona”. Verksamhetsutveckling och lokalutveckling hand i hand.
  • Utredningar kring hur vi arbetar bäst i det långa perspektivet: hur bör en god arbetsmiljö vara om vi utvärderar och tar med oss ny kunskap från ”corona-tiden”?
  • Mer ändamålsenligt användande av kontorsytan. Aktivitetsbaserade kontor. Från fasta arbetsplatser till mer flexibla arbetsytor. Fortsatt minskning av cellkontoren. Coworking spaces fortsätter att utvecklas och öka i antal.
  • Fler/andra funktioner eller värden kopplas till arbetsplatsen, som gym, café och bilpool.

Om du spanar framåt, hur tror du att kontorslokaler och arbetsplatser kommer att utformas framöver? Varför?
Jag tror på kontoret som en plats för interaktion, nätverksbyggande, erfarenhetsåterföring och mentorskap. Arbetsplatser kommer behöva utformas med dynamiska och kreativa ytor som främjar både formella och informella möten. Robusthet blir också viktigt: lokalerna behöver tåla att kunna förändras över tid – här finns en stark koppling till hållbarhet. Dessutom kommer varumärkesbyggande märkas mer i lokalerna, det vill säga att företag lyfter fram varumärket och vilka de är genom sina lokaler.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man designar ett kontor?

  • Fokus på medarbetarna: vilken typ av fysisk miljö behöver medarbetarna för att kunna må bra och göra ett bra jobb och utveckla verksamheten på lång sikt. Involvera medarbetarna tidigt. Dialogen öppnar för en vilja att bidra, delaktighet föder engagemang och stolthet. Nyttja styrkan och kraften av en gemensam målbild.
  • Designa miljöer som främjar möten, interaktion.
  • Tänka långsiktigt, tänka på logistik, ergonomi, tillgänglighet, trygghet, hållbarhet och akustik.

Vilket vore ditt drömprojekt?
Drömprojektet är ett samarbetsprojekt där layoutarbetet går hand i hand med utvecklingen av verksamheten. Två processer som korsbefruktar varandra och som leder till värderingar och en kultur som håller över tid. Ett drömprojekt siktar högt och är långsiktigt och hållbart, det har en omsorg om och en positiv inverkan på sin omgivning och gör skillnad i människors vardag. Ett vackert och omfamnande projekt!