Arkitektens trendspaning

Arkitektens trendspaning

Sofia Kagg
Arkitekt på Kagg arkitektbyrå

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
Jag har jobbat som arkitekt i 25 år.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Variationen av uppdrag är det roligaste! Och att få kunna möta kundens behov och även att få plocka fram och rita sådant som kunden inte ens förstod att de saknade: Design & Funktion. När man jobbar mot företag handlar det ofta om att möta större grupper av människor – här gäller det att alla ska få bli nöjda, och det är en tillfredställande utmaning.

Sedan är det roligt att få ta fram koncept till de olika verksamheter/projekt som jag jobbar med och då gäller det att få göra en god analys och läsa av varumärket/företaget eller den restaurang det handlar om. När det gäller restaurang handlar det om att fokusera på den tilltänka målgruppen samt den image som t.ex. restaurangägaren önskar.

Arkitektens trendspaning

Daniel Hohenthal, 49 år
Arkitekt, huvudägare och designchef på Kanozi Arkitekter

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
Cirka 20 år

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
En del är resan där jag varit med och byggt upp Kanozi Arkitekter till vad det är idag. Sett till projekt är det roligt att vi fått vara med i Malmös omvandling, dels i form av flera framträdande kontorshus som till exempel Eminent, och dels i ett antal projekt där vi varit med och ritat hela vägen från stadsdelsnivå och ner till kontorens insida med till exempel modulvägar. Det är roligt med de olika skalorna! Vi som kontor jobbar ganska brett, från tidiga skeden ända ner till inredningen, och det är en bredd som vi gärna fortsätter med.

Hur ser kontorstrenden ut just nu? Vilka faktorer och värden är på upp-/nedgång?
Det har blivit enormt viktigt att skapa fina, snygga samt funktionella kontor! Man satsar mer än någonsin på design och man vill gärna kunna sticka ut – sedan skiljer det sig så klart mellan olika företagsgrupper. Men man vill verkligen att medarbetarna ska trivas på jobbet! Såväl under arbetstid som efter arbetstid. Kontoren har blivit mjukare och man lägger stort fokus på mötesplatserna.

Om du spanar framåt, hur tror du att kontorslokaler och arbetsplatser kommer att utformas framöver? Varför?
Än mer fokus på mötesplatserna, och då även spontanmöten. Dessa är viktiga och man ser det speciellt nu under pandemin. Man missar spontanmötena på firman och därmed missar man en hel del information som man faktiskt inte ens förstod att man tog del av innan.

Designmässigt så kommer det mycket färg tillsammans med naturmaterial.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man designar ett kontor?
Det viktigaste är att få en god grundlayout, det är jätteviktigt, så att man får de ytor som man tänkt. Samt att man blickar framåt och frågar sig – var är vi om 5 år, var är vi om 10 år? Vad har företaget för visioner – har vi möjlighet att växa eller minska på de ytor som vi tar fram. Här är det extremt bra med ett Flexibelt väggsystem!

Vilket vore ditt drömprojekt?
Jag upplever att alla mina projekt är en del av drömyrket!