En Creative Director’s trendspaning

En Creative Director’s trendspaning

Tony Rydberg
Creative Director på Ideas

Hur länge har du arbetat i branschen?
Jag är delägare och kreativt ansvarig på Ideas och har varit verksam i cirka 20 år. Hos oss på Ideas arbetar ett härligt dynamiskt team med inredningsarkitekter, designers, projektledare och inköpare.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Min intressantaste erfarenhet är när jag var på studieresa i södra Tyskland för några år sedan. Då fick jag möjligheten att besöka några välkända företag och titta på deras kontorsmiljöer. Man kan utan att överdriva säga att vi i Sverige överlag har kommit betydligt längre i att skapa kreativa och mer inspirerande arbetsmiljöer än de vi då fick besöka. Miljöerna var generellt tråkiga, stereotypa med både ljud- och ljusmiljöer som hade behövt utvecklas drastiskt.

En Creative Director’s trendspaning

Tony Rydberg
Creative Director på Ideas

Hur länge har du arbetat i branschen?
Jag är delägare och kreativt ansvarig på Ideas och har varit verksam i cirka 20 år. Hos oss på Ideas arbetar ett härligt dynamiskt team med inredningsarkitekter, designers, projektledare och inköpare.

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Min intressantaste erfarenhet är när jag var på studieresa i södra Tyskland för några år sedan. Då fick jag möjligheten att besöka några välkända företag och titta på deras kontorsmiljöer. Man kan utan att överdriva säga att vi i Sverige överlag har kommit betydligt längre i att skapa kreativa och mer inspirerande arbetsmiljöer än de vi då fick besöka. Miljöerna var generellt tråkiga, stereotypa med både ljud- och ljusmiljöer som hade behövt utvecklas drastiskt.

Hur ser kontorstrenden ut just nu? Vilka faktorer och värden är på upp-/nedgång?
Verksamhetsanpassad, inte så mycket traditionella cellkontor eller helt öppet landskap-lösningar. Ofta kombineras fortfarande fasta kontorsplatser med några enstaka cellkontor för de som verkligen behöver det och touch-down platser för de som har mer rörliga arbetsuppgifter. Naturen har blivit en allt mer viktig faktor och har en mycket större påverkan för hela inredningsdesignen i arbetsmiljön. Vi tar gärna själva fram Biofiliska lösningar när vi designar våra kontorsmiljöer. Vi kan definiera biofili som den mänskliga kärleken till eller behovet av en nära koppling till naturen: en lösning med en respektfull integrering av naturen i kontorsmiljön. Ett allt större fokus läggs också på att få större kvalitet och en högre nivå på planering och integrering av ljus, luft och ljud i arbetsmiljön.

Om du spanar framåt, hur tror du att kontorslokaler och arbetsplatser kommer att utformas framöver? Varför?
Jag är övertygad om att framöver så kommer utvecklingen gå mot färre fasta traditionella arbetsplatser och fler alternativa arbetsmiljöer. Detta har varit på gång under flera år, men pandemin har påskyndat den här processen rejält. Det kommer vara många fler som väljer att arbeta hemifrån en del av arbetstiden, för att komma in på kontoret, ha möten och arbeta några timmar.

Det kommer också att innebära nya önskemål, med större möjlighet till avskildhet med telefonrum och tysta rum. Dessutom för att öka dynamiken, energin och skapa en större lust att vilja ses på kontoret hos medarbetarna, så kommer mötesmiljön bli en ännu viktigare faktor. Vi tar också fram fler loungemiljöer på arbetsplatsen med en uttalad hotellobby-karaktär nu än tidigare.
Det ska kännas riktigt välkomnande att komma till sin arbetsplats helt enkelt.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man designar ett kontor?
Att tillsammans med uppdragsgivaren göra en grundlig analys av företagets vision, affärsmål, behov, identitet och utmaningar. Detta för att ta fram en tydlig strategi för det fortsatta arbetet. Utformningen av ett inredningskoncept rör ju inte enbart design och tekniska lösningar. Det ska också ge långsiktig avkastning och utrymme för tillväxt i form av nya medarbetare och ökad effektivitet. Genom att få svar på så många frågor som möjligt i ett tidigt skede kan vi garantera ett smidigt utvecklingsarbete och en framtidssäkrad slutprodukt.

Vilket vore ditt drömprojekt?
Att ta fram ett revolutionerande interiört designkoncept för sjukvården. Skapa en ny standard, som förutom att vara funktionell och trygg är inkluderande och fylld med massor av positiv energi där bland annat växter och naturmaterial få ta större plats i miljöerna för att skapa en skön harmoni. Genom en varierad ljud- och ljussättning som kan styras skapas också lättare förutsättningar för att förstärka en positiv upplevelse i en ofta tråkig situation.