Celsiusprojektet – ett digitalt kliv framåt

Celsiushuset är Vasakronans senaste tillskott i Uppsala Science Park och hyresgästen Livsmedelsverket har precis flyttat in. FLEX var med och inredde deras 8000 kvadratmeter av laboratorium och kontor – ett projekt som sköttes helt papperslöst.

”Verksamheten är nu igång i huset och vi trivs redan jättebra i lokalerna”, säger Erik Lidman på Livsmedelsverket som flyttat in i Celsiushuset nu i januari, och fortsätter: ”Det är så öppet och ljust med ljusgården och alla glaspartier. Det är riktigt läckert, och vi är mycket nöjda med ljudakustiken i hela huset. Projektet har också fungerat bra, med täta avstämningar med Vasakronan och Byggstyrning, och vi är nöjda.”

Komplexa dörrportaler och tåliga lister
”Det har varit ett stort och roligt projekt, och mycket välskött och genomtänkt från både Byggstyrnings och Vasakronans sida”, säger Fredrik Modin, montageledare på FLEX. ”Varje våning består av två delar: en labbdel och en kontorsdel. Vi har monterat FLEX GLASSLINE i korridorerna samt FLEX FRAMELESS dörrportaler och FLEX PLAINLINE täta väggar i både kontors- och labbdelarna. För ännu högre tålighet i labbmiljöerna är portalerna försedda med laminat och aluminiumlisterna på glaspartierna speciallackerade. Väggarna är också extra förstärkta eftersom det sitter hängande inredning på alla väggar där. Det var överlag ett tätt samarbete kring lösningar, men speciellt på labbdelen. Där är även portalerna väldigt komplext uppbyggda, så det var ett stort arbete i fabriken redan innan vi var igång med vår del ute på bygget.”

Provmontage i tidigt skede
”Visionen för lokalerna var att ha möjlighet att vara flexibla”, säger Magnus Andersson på Byggstyrning som drivit bygget på uppdrag av Vasakronan. ”Om verksamheten vill flytta väggar, göra större rum och så vidare ska vi kunna göra enkla justeringar av planlösningen. Det blir mobilt och justerbart med systemväggarna i kontorsutrymmena och labben. I ett tidigt skede gjorde vi ett provmontage där vi byggde upp ett helt labbutrymme med FLEX partier för att se vad vi behövde tänka på i tillverkningen och leveranserna, samt se hur installationszonen, uttag i dörrar, kortläsarsystem och genomföringar i vägg etcetera fungerade. Det gav mycket och det var väldigt bra genomfört av FLEX att kunna få fram produkter till provmontage i ett så tidigt skede.”

Kvadranter och just in time-leveranser
Under bygget delades varje våningsplan upp i kvadranter och entreprenörerna hade en kvadrant för sig själva att först utföra sina arbetsuppgifter i och sedan städa av inför nästa aktör. På så vis arbetade man sig smidigt och effektivt runt på en våning i taget och flyttade sedan upp till nästa.

Byggstyrning hade ett platskontor intill byggarbetsplatsen och skapade därmed direktkontakt mellan produktionsledningsgruppen och entreprenörerna; ett arbetssätt som man valt för att det leder till snabb kommunikation och till att alla känner sig delaktiga på lika villkor. I projektet använde de sig också av ett logistikcentersystem, där byggmaterial skickades till byggplatsen i den takt som det skulle användas. ”Det fungerade över förväntan”, berättar Magnus Andersson. ”Det underlättade för både leverantörer och entreprenörer. Leverantörerna kunde köra fullastade bilar till logistikcenter med noga uppmärkta kollin. Sedan meddelade entreprenörerna vilka kollin som behövdes för den kommande veckan, och fick dessa utkörda med en samlastningsbil till bygget. På det sättet har de inte en massa onödigt material på plats att rota igenom och gå runt. Och med detta arbetssätt så effektiviserades och reducerades antalet leveranser till arbetsplatsen med 80%.”

Guldmedalj i BIM-VM!
Med Celsiusbygget tog Byggstyrning steget fullt ut med digitala bygghandlingar. Det nya arbetssättet har bland annat inneburit att samtliga aktörer utan fördröjningar haft uppdaterade och aktuella ritningar. Eftersom alla kunnat se varandras delar i 3D-modellen istället för att, som brukligt är, bara kunna ha koll på sina egna installationer och produkter har gruppen dessutom kunnat samarbeta närmare. Arbetssättet har funnits ganska länge för projektörer men fördes nu ut till entreprenörer och montörer i full skala. ”Det var vårt första helt digitala projekt med streamad BIM. Helt papperslöst! Det fungerade väldigt bra och jag kan absolut tänka mig fler sådana projekt i framtiden. Det är ett steg i rätt riktning för hela byggvärlden”, säger Fredrik Modin.

Magnus Andersson berättar mer: ”Det har verkligen bidragit till en starkare teamkänsla; en upplevelse av att vi alla är projektet. Det gav en härlig stämning entreprenörerna emellan och även gentemot byggledning och projektörer. Vasakronan var väldigt uppmuntrande och ville att vi skulle vara innovativa och hitta nya, effektiva sätt och det var en fantastisk resa att få pröva det digitala hela vägen ut så här!”

Det helt digitala arbetssättet gav också, i tillägg till överblick och aktuella handlingar, smidig ärendehantering och dokumentation direkt via appen, guldmedalj i BIM-VM, bSI Awards!

”Det är ju lite osvenskt att berömma sig själv, men det här är så bra att vi ska berömma oss själva och alla inblandade! FLEX och de andra entreprenörerna anammade de digitala handlingarna snabbt och bra och utan dem hade vi inte vunnit guldmedalj. Vi är alla lika mycket guldmedaljörer!” understryker Magnus Andersson.

Rent bygge och lösningsorienterat synsätt
Byggstyrning har under byggnationen strävat efter att hålla ett rent bygge och skapa ett lag som både gör det lilla extra när det behövs och städar ordentligt efter sig när man lämnar över kvadranter till nästa entreprenör. ”Här har FLEX varit verkligt föredömliga med att på daglig basis städa och dammsuga efter sig”, säger Magnus Andersson. ”Vi är även väldigt nöjda med att de är så skarpa och duktiga på att se lösningar. Det var till exempel ritat en hörnlösning där de såg att det inte var bästa sättet att göra det på. De tog då upp det med oss direkt och kom med en bättre lösning. De är fantastiskt duktiga på det de gör!” avslutar Magnus Andersson.

Läs mer om Byggstyrnings utmärkelse i BIM-VM här.