Arkitektens trendspaning

Arkitektens trendspaning

Martin Sundberg, 45 år
Arkitekt och kontorschef på White Malmö

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
15 år

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Yrket går inte riktigt att paketera på ett enkelt sätt – det förändras utifrån de förutsättningar som finns så det går lite i perioder beroende på vilken kontext jag befinner mig i men jag har alltid intresserat mig för miljöer och rum där människor möts och att genom en bra gestaltning förstärka upplevelsen av det mötet. Arkitektur handlar inte enbart om estetik, byggteknik och materialitet – det är snarare berättelser som kommer fram eller skapas med hjälp av byggda miljöer.

Arkitektens trendspaning

Martin Sundberg, 45 år
Arkitekt och kontorschef på White Malmö

Hur länge har du arbetat som arkitekt?
15 år

Vilken är din roligaste/intressantaste erfarenhet i yrket hittills? Berätta!
Yrket går inte riktigt att paketera på ett enkelt sätt – det förändras utifrån de förutsättningar som finns så det går lite i perioder beroende på vilken kontext jag befinner mig i men jag har alltid intresserat mig för miljöer och rum där människor möts och att genom en bra gestaltning förstärka upplevelsen av det mötet. Arkitektur handlar inte enbart om estetik, byggteknik och materialitet – det är snarare berättelser som kommer fram eller skapas med hjälp av byggda miljöer.

Hur ser kontorstrenden ut just nu? Vilka faktorer och värden är på upp-/nedgång?
Oavsett hur pandemin kommer påverka var vi arbetar så kommer det finnas ett fortsatt stort behov av hög flexibilitet i våra kontorsytor. En rörlighet på marknaden bidrar till en hög miljöpåverkan vid ombyggnation och utbyte av möbler. Den processen måste vi i branschen hantera och öka graden av återanvändning av byggdelar och material vid ombyggnation.

Om du spanar framåt, hur tror du att kontorslokaler och arbetsplatser kommer att utformas framöver? Varför?
Medvetenheten om att det går bra att arbeta på distans kommer såklart att påverka hur stora kontorsytor vi hyr och vad vi fyller dem med men det kommer även påverka vilken servicegrad som vi är beredda att betala för. Jag tror att vi får se fler helhetslösningar där fastighetsägare och andra aktörer erbjuder kortare kontrakt med full möblering och även tjänster såsom städ, fika och administration. Den tekniska utrustningen kommer även ställas högre krav på nu när vi ska möta en kommande verklighet där vi har mötesrum som är virtuella och fysiska, samtidigt.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man designar ett kontor?
Enskilt arbete går att utföra var som helst nästan – det är kollaboration och samarbete som vår fysiska miljö ska stötta. Kontoret är en mötesplats där människor och idéer ska växa och den fysiska gestaltningen måste främja detta.

Vilket vore ditt drömprojekt?
Vi har under flera år arbetat med att utveckla arkitektkontoret som en samlingsplats för många olika kompetenser för att möta den alltmer komplexa frågeställning som vi ställs inför i projekten. Vi är idag ca 100 medarbetare och jag menar att just arkitektkontor borde ha en större närvaro och öppenhet i den publika staden. Drömmen vore att få arbeta tillsammans med en fastighetsutvecklare med att ta fram vårt eget kontor i ett nytt sådant projekt.