Flexibelt och miljövänligt när Priorn tar plats i Malmö

Mitt i centrala Malmö, med Triangeln och Gamla IP som grannar, står nybyggda Priorn som en visuell länk mellan den äldre och den nyare bebyggelsen i området. Med flexibla kontorsinredningar och ett starkt hållbarhetsfokus är Priorn ett attraktivt tillskott i Malmös kontorsutbud.

När Priorn skulle byggas var en av grundidéerna för fastighetsägaren Vasakronan att knyta ihop grannskapet historiskt och visuellt. Den fina, centrala platsen förhåller sig å ena sidan till stora, fristående fastigheter som Operan och Malmö Konsthall och å andra sidan till lägre bostadshus. Därmed blev Priorn en viktig punkt för att knyta ihop de stora solitärerna och de mindre bostadshusen, vilket arkitekterna på White tog fasta på – inte minst genom att förhålla sig till materialen som finns i kvarteret.

Miljö och hållbarhet i fokus
I tillägg till att läget ger goda förutsättningar för hållbart resande kommer byggnaden, liksom alla Vasakronans nyproduktioner, att miljöcertifieras enligt LEED Platinum. De har även satsat på en geoanläggning som försörjer både den nya fastigheten och den äldre grannfastigheten med värme och kyla.

Flexibilitet viktig faktor
Priorn består av en högdel och en lågdel. I lågdelen sitter Minneskliniken och i högdelens kontorslokaler återfinns till exempel COWI, HÄR!, Eon Wind, Fastighetsbyrån och Accenture.

Region Skåne var med som hyresgäst från början med Minneskliniken och med tanke på sekretess och avskiljningar etcetera skiljer sig kraven där lite grann från de vanliga kontorslokalerna. Det har gjort att det blivit två delar: en anpassad för minneskliniken och en för vanliga kontor och alla hyresgäster fick stora möjligheter att skapa sin egen profil. I en sådan här byggnad är det viktigt att kunna möta behov som skiftar över tid och Vasakronan använder därför gärna flexibla produkter när de inreder sina kontorslokaler.

Egna montörer ger fördelar
Marcus Minnaren, Arbetschef på MVB Syd AB som varit totalentreprenör för projektet berättar mer: ”På insidan har vi framför allt jobbat med att hitta flexibla lösningar som Vasakronan snabbt och smidigt kan anpassa till nya hyresgäster eller nya förhållanden hos de befintliga. Vi har därför jobbat mycket med modulbyggda glaspartier och systemväggar och FLEX kom in i projektet tidigt. I takt med att nya hyresgäster har kommit in har FLEX fyllt på sin omfattning i entreprenaden. De har kommit in punktvis beroende på när hyresgäster blivit klara och det är en stor fördel att de genomgående har samma montörer på plats som därmed känner sin arbetsplats väl.”

Mångfald av kundanpassade standardlösningar
FLEX har jobbat med både Vasakronan och MVB bygg i en rad uppskattade projekt genom åren och var föreskrivna av White Arkitekter i projektet Priorn. ”För Minneskliniken har vi levererat portaler och glassline till fronterna medan rummen i övrigt varit platsbyggda. Kontorslokalerna i högdelen har vi inrett med allt från enskilda kontorsrum till mötesrum och tysta rum. Projektet som helhet är en mångfald av kundanpassade standardlösningar där vi har använt GLASSLINE, WOODLINE, täta väggar PLAINLINE, FRAMELESS dörrportaler med och utan överluftsdon och SLIDEDOOR-W. Överlag är det höga ljudkrav och vi har levererat produkter i 35-47 dB. Det har varit ett bra och roligt projekt med goda samarbetspartners”, avslutar Kenneth Andersson, Projektsäljare på FLEX.