Väggabsorbenter – god ljudmiljö och design i ett

Låt den akustiska komforten bli en del av det visuella uttrycket med vertikala ljudabsorbenter.

För att skapa en komfortabel ljudmiljö i exempelvis kontorslokaler är det viktigt att tänka in hur prat och annat buller kan absorberas innan det upplevs som störande. Den optimala ljudmiljön beror på faktorer som hur utrymmet ser ut, vad det används till och vilka olika typer av ljudabsorbenter man installerar.

Generellt vill man motverka ljudutbredningen så att tal och andra ljud inte sprider sig och därmed stör medarbetarna. Väggar är kraftiga ljudspridare som kan omvandlas till ljudslukare genom att vertikala absorbenter installeras.

Väggabsorbenter handlar även om att motverka de ekon som kala väggar skapar och på så sätt förbättra taltydligheten, dvs hur väl man faktiskt uppfattar det som sägs. När ljudabsorbenter placeras på väggarna minskar både ljudtrycksnivån och efterklangstiden samtidigt som taluppfattbarheten ökar.

Väggabsorbenter är ofta mycket lämpliga i ljudhårda lokaler såsom små samtalsrum, telefonrum och kontorslandskap. När ljudtrycksnivån sänks minskar i allmänhet även det totala ljudet eftersom människor automatiskt talar lägre när bullernivån i rummet är låg.

Hur ljudabsorbenter placeras och i vilken omfattning de installeras beror på vilka krav verksamheten ställer på ljudmiljön. Ett vanligt installationsalternativ är att placera väggabsorbenter på lämplig höjd – ofta i öronhöjd, för både stående och sittande personer – och kombinera dessa med ett ljudabsorberande undertak. Ecophon Akusto är ett komplement till akustikundertak och löser akustiska utmaningar samtidigt som det ger möjligheter att följa de senaste design- och installationstrenderna. En mängd kulörer och olika ytskikt säkerställer att Akusto är lämplig för en rad olika applikationer.

Det stora utbudet av färger, former, profiler och material som moderna väggabsorbenter erbjuder gör det möjligt att fokusera på form och funktion samtidigt. Tänk in ljud i inredningen och låt den rumsakustiska lösningen bli en del av verksamhetens visuella uttryck!