Månadens FLEXare: Lisbeth Sörman

Månadens FLEXare:

Lisbeth Sörman

Hur länge har du arbetat på FLEX?
Jag började som inhyrd på FLEX ekonomiavdelning 2004. I början hade jag hand om löner, kund- och leverantörsreskontra och diverse andra uppgifter, men har varit involverad i personalfrågor från start.

Hur ser din yrkesroll ut?
Min roll är, och har framför allt varit, ganska bred. Jag har sysslat med det mesta från växel till personalsociala aktiviteter, en del marknadsföring och kundevent. 2018 gjorde företaget en omorganisation och valde då att utveckla min tjänst till en ren HR-tjänst. Sedan två år tillbaka har mitt ansvarsområde varit HR, även om jag fortfarande till viss del fungerar som stöttning i på ekonomiavdelningen, deltar i event, m.m.

Vad ser du som de mest positiva bitarna i ditt arbete? Dels i din specifika roll inom HR, men även ur företagsperspektiv.
En av de mest positiva bitarna i min specifika roll skulle jag säga är relationen med alla FLEXARE. Jag trivs med att ha kontinuerlig kontakt och god relation till våra medarbetare, och jag upplever att vi kommunicerar väl. Det är viktigt, och det bidrar till den positiva anda som jag tycker genomsyrar FLEX. En anda som jag finner mycket inspirerande.

Ur företagsperspektiv känns det roligt att jobba på FLEX, för att jag tycker vi har så fina produkter. Det vi gör ger ett synbart trevligt resultat – det är så roligt att visa upp våra produkter och lösningar. Jag tycker också att vi har lyckats bibehålla den familjära känslan i företaget, trots att vi växt och blivit större.

Hur påverkas ditt arbete i och med coronakrisen?
Vi har naturligtvis påverkats – det har varit och kommer att vara en utmaning. Men jag tycker att vi ändå lyckats navigera väl, så här långt. Krisen har ställt oss inför helt nya frågor, vi har fått ställa om – tänka om.
Men vi har haft god stöttning, såväl från Företagshälsovården som från vår arbetsgivarorganisation Byggföretagen.

Om du skulle ge dig själv (i din yrkesroll) och FLEX som företag ett positivt ord på vägen, med utgångspunkt från här och nu – vad vill du då skicka med in i framtiden?
Mitt medskick till FLEX som företag är att fortsatt behålla den goda teamkänslan vi har. Att i vår FLEX-anda och goda grund för samarbete gemensamt fortsätta vår strävan att bli bäst på det vi gör.

I min yrkesroll vill jag, även här, ta tillvara vår anda och jobba vidare med viktiga frågor i en levande process. Att alltid sträva efter fokus på rätt område, se vad som är viktigt just nu. Jag vill att alla FLEXARE ska känna att vi hela tiden är på rätt väg, på rätt sätt för varje enskild anställd – med nyckelorden Lyhördhet, Fokus och Samsyn.