På plats med fyra montörer och en robot i Stadshuset Uppsala

Nu byggs Stadshuset Uppsala om och till. Den ursprungligen 13 000 kvadratmeter stora byggnaden utökas med ytterligare 14 000 kvadrat. Det blir ett nytt innetorg med glasat tak, kontaktcenter, konferenscenter, restaurang och kafé, utställningslokal samt kontorslokaler och mötesrum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Huvudentreprenören PEAB valde Flex väggsystem Flex Glassline Wood och dörrportaler Flex Frameless
– allt i ask som är genomgående träslag i hela byggnaden.
– För att möta de föreskrivna mycket höga kraven på ljudisolering krävs det 22 millimeter glas i vissa partier. Därför har vi tagit fram en speciallösning där ramen rymmer dubbla glas. Dessutom är glaspartierna i väggarna upp till två meter breda. Det innebär att glasen måste monteras med hjälp av en robot, berättar Micael Raak, projektsäljare och projektledare på Flex.

Totalt ska cirka 300 Flex Frameless dörrportaler och cirka 1 300 kvadratmeter Flex Glassline Wood monteras på sju våningsplan i Stadshuset Uppsala. Arbetet som startade vecka 5 kommer att pågå året ut och sysselsätter fyra montörer.