Månadens FLEXare: Daniel Höjenberg

Månadens FLEXare:

Daniel Höjenberg
Projektförsäljning, Region Väst

Du jobbar med projektförsäljning. Kan du berätta lite om vad det innebär och vad du gör?
Jag arbetar med försäljning.

Min roll är att bibehålla och skapa goda relationer med befintliga och nya kunder. Dels genom uppsökande och dels genom förfrågningar. Det är viktigt att vara lyhörd och arbeta serviceinriktat för att hänga med i de snabba förändringarna som lätt kan ske inom projekten.

Alla projekt är unika med sina egna förutsättningar och möjligheter. Under projektens gång finns jag såklart med från anbud till avtal och avslutat projekt.

Vem eller vilka är dina kunder?
Mina kunder är bland andra byggentreprenörer, fastighetsägare och föreskrivare (arkitekter). Oavsett vem beställaren är så finns jag med och ger goda råd och ser till att lösningen motsvarar kundens förväntningar i utseende, funktion och ekonomi.

Hur länge har du arbetat på FLEX – och vad gjorde du innan?
Första gången jag började här på FLEX var år 2011. Mellan åren 2015 och 2019 arbetade jag inom byggbranschen som platschef och entreprenadingenjör med inköp och ekonomi.

Sedan november 2019 är jag tillbaka som projektsäljare på FLEX i region Väst, Göteborgsregionen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Byggandet av långsiktiga relationer. Att jobba med möjlighetslösning i stället för problemlösning.

FLEX produkter utvecklas och följer med i tiden vilket såklart uppskattas av kunderna. Vi är ett starkt företag och har ett tydligt varumärke, där nytänkande och idélösningar inte är främmande, vi anpassar oss efter kundernas och marknadens önskemål.

När känner du dig som allra mest nöjd med din insats på jobbet?
Jag uppskattar teamkänslan i vårt företag. Alla som är delaktiga i projekt gör alltid sitt yttersta för att hela kedjan ska fungera från idé till nöjd slutkund.