Arbetsplatser utformade för effektiv verksamhet och välmående individer

Vad funkar egentligen bäst?

Arbetsmiljö är ett ständigt aktuellt ämne och hur man utformar sina kontorslokaler beror till stor del på vad man bedömer passar verksamheten och hur den tillgängliga ytan kan användas på bästa sätt. Yteffektivisering, produktivitet och ekonomi står ofta i fokus.

Men hur mäter man effektivitet och ekonomi när det handlar om arbetsplatsutformning? Och vilka lösningar blir bäst i längden? Enskilda kontor, öppna landskap med fasta platser och de nya aktivitetsbaserade kontoren har alla sina fördelar beroende på hur arbetsuppgifterna ser ut. Många upplever till exempel att ett öppet landskap främjar kommunikation och kreativitet, och i en studie som gjordes på Stressforskningsinstitutet framkom att de som sitter i öppna landskap bland annat har färre konflikter och mailar mindre.

Samtidigt finns det forskning som visar att sjukdagarna blir fler och stressnivåerna ökar hos människor som sitter i öppna kontorslandskap, mycket beroende på störande ljud och avbrott. Tidigare brukade man tala om att man blev avbruten i arbetet var elfte minut, medan vi med den digitala utvecklingen numera snarare blir avbrutna så ofta som varannan minut – och det tar upp till 25 minuter att återfå fokus när man blivit avbruten, enligt hjärnforskaren Katarina Gospic.

Planera för effektivt arbete och produktivitet
Allt som påverkar våra sinnen, det vill säga allt vi ser, hör, känner, luktar och smakar, påverkar vårt välmående, och allt som ockuperar tankarna, till exempel att försöka stänga ute ljud och rörelser omkring sig, belastar hjärnans arbetsminne och bidrar till minskat fokus. Sammantaget kan man se att prestationen kan sänkas med 66 % i öppna kontorslandskap med störande ljud från exempelvis telefoner och kollegor som pratar med varandra. Vår omgivning har förändrats snabbare än vår hjärna: hjärnan idag är den samma som för 40 000 år sedan men mängden stimuli ser helt annorlunda ut.

Någon universalplanlösning som fungerar för alla företag finns nog inte. Men en bra utgångspunkt är att redan på planeringsstadiet analysera och tänka in de olika behov som olika typer av arbetsuppgifter och individer har. En kombination av olika sorters arbetsplatser är en lösning som möter många olika behov: öppna landskap för grupper där kontinuerlig kommunikation är viktig, enskilda eller delade kontor för dem som istället kontinuerligt behöver jobba ostört och fokuserat, samt tillräckligt många mötesrum, tysta rum och telefonrum.

När det kommer till aktivitetsbaserade kontor är forskningen inte särskilt omfattande ännu, men även här är det en god idé att tidigt se över behoven med hänsyn till både arbetsuppgifter och individer och till exempel planera in tillräckligt med tysta arbetsplatser och mötesrum.

Nytt kontor på gång?

Några frågor att ta med i behovsanalysen:

  • Vilka typer av arbetsplatser passar verksamheten som helhet?
  • Ser behoven olika ut för olika typer av arbetsuppgifter?
  • Vilka typer av arbetsplatser passar olika medarbetare?

Läs mer om olika rumslösningar på flex.se/sortiment-och-losningar eller kontakta oss för ett förslag utifrån era förutsättningar!

Källor:

Katarina Gospic och Isabell Sjövall, ”Neurodesign: inredning för hälsa, prestation och välmående”
Myrna Whitaker, ”Öppna Landskap – är det något för oss?”, Branschaktuellt.se
Skanska.se/Hanna Johansson, ”Bättre hälsa på arbetsplatsen”
Svd.se/Ann-Cathrine Johnsson, ”Stökiga miljöer får hjärnan att hoppa jämfota”
Tholin.se, ”Finns det fördelar med öppna kontorslandskap?”
Su.se/Ann Fernholm, ”Kontorslandskap – hur påverkar de oss?”