Miljömedvetet, flexibelt och elegant med historisk inramning

FLEX var med när Wihlborgs byggde sin nya kontorsfastighet Posthornet i centrala Lund.

Byggnaden, som består av två huskroppar på 6 respektive 7 våningar, anspelar med såväl namn som utformning på den postterminal som tidigare låg på platsen. Den ena huskroppen är designad för att påminna om ett posthorn och den andra om ett frimärke, medan helheten står som en modern variant av de traditionella stenstadskvarter som är en del av Lunds historiska identitet.

”Den moderna stenstadskänslan började redan i detaljplansskedet. Det fanns ett ramprogram för området gällande gestaltning som vi byggt vidare på. Arkitekterna på Tengbom som ritat byggnaden har tittat på och nyttjat historiken kring både postterminalen och Sockerbolaget och även hämtat inspiration befintliga bostadshus i området från 50- och 60-talen”, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs Fastigheter, och fortsätter:

”Gestaltningen från utsidan följer sedan med invändigt så att interiören samspråkar med exteriören i till exempel färgsättning, undertaksval, glaspartier och former.”

Inredningsmässigt har arkitekterna valt en exklusiv och elegant linje med exempelvis FLEX FRAMELESS dörrportaler och konferensrum med specialanpassade svängda glasfronter.

Posthornet är miljöklassat som Miljöbyggnad Guld, har solceller på taket och är flexibelt byggt så att hyresgästerna kan ha öppna landskap, cellkontor och aktivitetsbaserade kontor i olika storlekar, allt utifrån hur behoven ser ut – idag och imorgon.

”Resultatet är väldigt snyggt! Alla hyresgäster berömmer huset och trivs mycket bra”, avslutar Rickard Berlin.

FAKTARUTA

Systemväggar

Det lilla extra: skräddarsydda svängda glasfronter