Månadens FLEXare: Andreas Jonsson

Månadens FLEXare:

Andreas Jonsson
Regionchef och projektsäljare, region Stockholm

Du har precis tillträtt som Regionchef för region Stockholm, berätta lite om din bakgrund!
Jag har varit i byggbranschen sedan 1995, började som hantverkare och har jobbat inom flera olika grenar sedan dess. De senaste tio åren har jag varit projektledare, bland annat ett år på FLEX faktiskt. Jag trivdes väldigt bra redan då och när jag nu blev tillfrågad om att komma tillbaka som projektsäljare och regionchef tackade jag ja.

Du har gedigen erfarenhet från bygg- och beställarsidan. Vilka fördelar innebär det i din nya roll?
Jag har alltid jobbat serviceinriktat och som beställare har jag fått god insyn i kundens sida av projekten. Det tar jag nu med mig in på leverantörssidan. Jag vet hur viktigt det är med leveranser, kvalitet, att hålla tider etcetera. Jag har även byggt upp ett stort kontaktnät med kunder som vet att jag levererar. Det förtroendet är viktigt. Eftersom jag även kan byggbiten kan jag föreslå lösningar och vara förutseende, vilket underlättar för kunderna. Att jag är noggrann och strukturerad som person är också en fördel eftersom det ofta blir snabba puckar i byggbranschen.

Vad är det som driver dig?
Att se kunderna bli nöjda. Det är roligt och extra tillfredsställande när vi har lagt ner det lilla extra, till exempel genom att ta fram speciallösningar.

Hur ser planerna ut framöver?
Det blir mycket nykundsbearbetning och vård av tidigare och befintliga kunder. Kundevent och relationsbyggande, knyta till sig nyckelkunder med mera. FLEX har så bra förutsättningar och det känns spännande när vi nu tar fram våra planer för framtiden! Vi har väldigt bra medarbetare och som gammal fotbollsspelare, platschef och projektledare har jag med mig betydelsen av att jobba tillsammans som ett lag, och vi kommer att bygga vidare på en stark teamkänsla. Mitt mål är att det ska synas på både volym och omsättning.

Vilka mål har du med ditt arbete som regionchef i Stockholm?
FLEX har verkligen något extra att erbjuda och kan bli mycket större i regionen. Vi tar fram speciallösningar och är flexibla på ett helt annat sätt än konkurrenterna. Det är korta ledtider i många projekt och vi är både snabba och håller hög kvalitet. Från byggtiden vet jag att kunderna ofta skapar så kallade dream-team som man sedan använder återkommande i sina projekt. FLEX ska ingå i våra beställares dream-team!