Aktivt miljöarbete ger stora fördelar

FLEX är ISO-certifierade sedan 2015 och nyligen uppdaterade vi certifieringen till den senaste ISO-standarden. Vi är certifierade inom både kvalitet och miljö och jobbar aktivt enligt ISO-systemet. I branschen är det vanligt att certifiera sig inom kvalitetsområdet, vilket naturligtvis är en kvalitetsstämpel som ger bättre produkter och entreprenader samt minimerar risken för reklamationer. Men för oss på FLEX är det även viktigt att vi som företag arbetar för att förbättra miljön på alla de sätt som vi kan påverka, vilket innebär att vi i tillägg till miljöcertifieringen ständigt genomför förbättringar, tar fram alltmer miljövänliga produkter och inte minst lägger stor vikt vid arbetet med återanvändning och återvinning av våra produkter.