FLYTTBAR TELEFONKIOSK I VALFRI FÄRG

Tala ostört i en öppen kontorsmiljö. FLEX PHONEBOX är en smart, smidig och ekonomisk lösning. Telefonkiosken har allt du behöver för att kunna prata i telefon utan att störa kollegorna eller själv bli störd. Den läckra designen gör den enkel att placera och när behoven förändras är den lätt att flytta.

Produktchefen har ordet: FLEX PHONEBOX

”FLEX PHONEBOX är ett fristående, flyttbart rum som är byggt i glas och MDF och avsett för ostörda telefonsamtal. Kort sagt: en mobil telefonkiosk för kontorsmiljö. Det är något som många kunder efterfrågar, och orsaken ligger i hur kontorsarbetet har utvecklats. Från att ha jobbat med cellkontor som utgångspunkt, vilket var populärt förr, har man nu i stor utsträckning gått över till aktivitetsbaserade ytor. I de öppna miljöerna upplevs telefonsamtal ofta som störande och behovet av små samtalsrum, mötesrum och inte minst rum för avskilda telefonsamtal har blivit klart större.”

”Vi har under några års tid tittat på olika lösningar och varianter som på bästa sätt möter de här behoven och när vi presenterade den senaste modellen av FLEX PHONEBOX på Arkitektinfos årliga träff i december fick den ett väldigt gott mottagande. PHONEBOX kombinerar en häftig design med alla de funktioner man vill ha i ett telefonrum. Glasen är tonade, det finns eluttag, nätverksuttag, belysning och en hylla, och sidoväggarna är monterade med lutning för en högre ljudkomfort. Och därtill är den alltså flyttbar. PHONEBOX tillverkas efter beställning och kan fås i valfri färg, men den orangea som vi presenterade på utställningen är naturligtvis en uppskattad retroflirt med Televerkets gamla telefonkiosker i åtanke.”

”En vidareutveckling av det här konceptet som vi just nu tittar på är en tvåmansvariant. Samma princip med ett litet rum för avskilt arbete där man varken stör eller blir störd, enkelt att flytta i takt med att behov uppstår och förändras, men med plats för två personer att exempelvis ha ett enskilt samtal eller delta i en telefonkonferens.”

– Mats Lundgren, projektchef

FLEX PHONEBOX finns att få i valfri färg!