Produktchefen har ordet: FLEX produktråd

”I vår bransch sker produktutveckling ofta på ett av två sätt: antingen lämnar säljarna in önskemål om nya produkter som sedan produceras, eller så tar produktionen fram nya produkter som det sedan är upp till säljarna att kommunicera ut. På FLEX arbetar vi istället med ett Produktråd där representanter från hela organisationen gemensamt diskuterar behov och tar fram lösningar. Det innebär att säljare, tekniskt kunniga och montörer redan från start samarbetar kring såväl vidareutveckling som helt nya produkter. Sträckan från idé till färdig produkt blir därmed kortare.”

”Rådet består av 6-7 personer, där vår VD Håkan Johnsson och jag som produktansvarig alltid är med medan de övriga sitter med i 1-2 år så att alla får chansen att vara med i utvecklingen. Vid större utvecklingsarbeten tar vi in fler. Vi träffas 3-4 gånger per år – oftare om vi till exempel ska byta leverantörer eller behöver möta nya krav – och varje representant tar med sig feedback från sin avdelning. Det är ett bra arbetssätt som fångar upp input från hela kedjan och ger en produktutveckling som ligger i linje med vad kunderna vill ha, vad som är produktionsmässigt klokt och vad som fungerar att montera upp. Det medför också en delaktighet i arbetet och en genomgående produktkännedom som gynnar såväl FLEX som våra kunder och uppdragsgivare.”

– Mats Lundgren, projektchef