Involvering och dialog

FLEX är med när Veidekke på uppdrag av byggherren Fabege uppför SEB:s nya kontorshus i Arenastaden, Solna. Det omfattande bygget består av tre huskroppar sammanlänkade av glasövergångar och inreds nu för att husera 4 400 SEB-medarbetare.

Veidekke använder en arbetsmodell som kallas involvering, där de olika discipliner som är delaktiga i projektet tidigt tar del av planering och produktionsuppdateringar. ”Det är en arbetsform där vi till exempel har morgonmöten för att diskutera dagens arbete och informera andra UE på ett enkelt sätt”, berättar Niklas Bergvall von Hallens, produktionschef på Veidekke och nu ansvarig för Hus 1. ”Vi har även involveringsmöten i början av projekten där FLEX och andra entreprenörer och leverantörer är med och träffas långt innan de är på plats och börjar producera. Det är bra eftersom deras arbete påverkas av sådant som görs långt tidigare i projektet, av personer som de normalt sett inte möter. Nu kunde de träffas i förväg, förklara vad som var viktigt för dem när det gäller till exempel gipsväggar, diskutera fram lösningar och få en personlig kontakt.”

De tre sammanlänkade byggnaderna som ligger endast ett stenkast från Friends Arena och Mall of Scandinavia står snart klara att ta emot de 4 400 SEB-medarbetarna och Sveriges största kontorsprojekt på trettio år närmar sig därmed sin fullbordan. Slutbesiktningen är planerad till november och Niklas räknar med att de rent produktionstekniskt kommer vara klara till sommaren.

”När jag kom in i projektet fanns det bara en grop och en gjuten bottenplatta här och redan efter ett och ett halvt år är det nu dags för besiktning och inflyttning i Hus 2 och 3 – det har gått snabbt! FLEX är i slutfasen på den första etappen och håller på med de sista korrigeringarna där och sedan återstår en del arbete i hus 1 innan det är klart. Samarbetet med montörerna på plats har fungerat väldigt bra och de är också duktiga på att gå sina försyner innan besiktningarna. Det är bra slutfinish på produkterna”, säger Niklas. Som i alla projekt av den här omfattningen har utmaningar uppstått längs vägen, men Niklas upplever att dialogen med FLEX har fungerat bra även i de fallen.

FLEX levererar systemväggar, dörrportaler och glaspartier till hela kontoret.

”Veidekke har arbetat med FLEX tidigare och vi kan absolut tänka oss att samarbeta med dem i fler projekt framöver”, avslutar Niklas.

FLEX GLASSLINE