Nytt landmärke i Örebro

Nytt landmärke i Örebro

Örebros nya blickfång är kontorsbyggnaden Drottningparken som vackert och centralt belägen snabbt blivit ett välkänt landmärke. Bygget påbörjades i början av 2015 och i april i år flyttade PWC och Handelsbanken in, därefter Kinnarps och slutligen Nethouse nu i sommar – och FLEX var med och såg till att deras olika inredningsbehov uppfylldes!

”Vi började med en förkalkyl på själva standardinredningen för ett par år sedan när byggherren Aspholmen Fastigheter gick ut med en förfrågan via sin totalentreprenör Asplunds Bygg”, säger Peter Olsson, säljare på FLEX Interior Systems. ”Drottningparken var ett stort projekt både för oss och för Örebro som kommun och läget gör byggnaden till ett landmärke för dem som kommer in i staden söderifrån. Det är absolut ett prestigeobjekt som det var både spännande och roligt att vara med och utforma. Arbetet har skett i etapper, där vi tagit olika våningsplan för sig, och i snitt har vi haft sex till åtta montörer på plats i närmare fyra månader.”

Gröna speglingar och mjuka former

Storleken till trots – 4 300 m² kontorsyta fördelade på fem våningsplan – inger Drottningparken en nätt och näst intill transparent känsla av rymd. För Roof Arkitekter, som ritade Drottningparken, var några av utgångspunkterna just att byggnaden skulle smälta in i den befintliga parkmiljön och utgöra ett tilltalande blickfång från vägen, i tillägg till att de sinsemellan väldigt olika hyresgästerna skulle få skräddarsydda lokaler för sina respektive verksamheter.

”Det har varit ett mycket roligt projekt och samarbetet med FLEX och de andra parterna har flutit på väldigt bra”, säger Lars-Göran Otterling på Roof Arkitekter och fortsätter: ”Aspholmen Fastigheter kontaktade oss 2013 för att titta på nybyggnation av kontorshus på den här platsen. Det var viktigt att byggnaden tog hänsyn till parken samt förhöll sig väl till husen runt omkring och det var en utmaning att hitta ett hus som väcker intresse och är vackert samtidigt som det passar in på platsen. Vi testade ett antal olika volymer och former innan vi landade på den här rundade formen.”

”Eftersom vägen löper precis utanför är siktlinjen för bilisterna också viktig och den böjda formen passar väldigt bra även i det hänseendet. Glasfasaden speglar den omgivande grönskan och det nersänkta garageplanet tar ingen parkeringsyta från parken. Och i och med att garaget ligger en halv våning under jorden fick vi upp bottenplanets arbetsplatser en bit från marken. Det påverkar mycket att få distans till marknivån och inte ha folk precis utanför fönstret”, förklarar Lars-Göran. ”Vi har varit ute och tittat på alla våningsplanen nu när de är klara och är jättenöjda med Drottningparken.”

Kundstyrd inredning

”Drottningparkens läge är attraktivt och det gick mycket snabbt att hyra ut lokalerna”, säger Anna-Lena Fredin, projektutvecklare hos byggherren Aspholmen Fastigheter, numera Castellum. ”Det var ett väldigt roligt projekt där hyresgästerna var med i ett tidigt skede. Det finns naturligtvis en grundstandard men alla utformade sin egen lokal, med egna arkitekter eller med hjälp av oss, och där var FLEX mycket behjälpliga med anpassningarna och lade ner ett oerhört stort engagemang i projektet. Olika verksamheter ger olika förutsättningar och i just Drottningparken är Handelsbankens behov väldigt annorlunda mot Kinnarps och deras showroom, medan Nethouse, som hyr två våningsplan, och PWC i sin tur har ytterligare andra behov.”

”Ja, verksamheterna har krävt olika inredningslösningar”, instämmer Peter Olsson på FLEX. ”Vi har använt både vårt standardsortiment och tagit fram helt nya speciallösningar för Drottningparkens hyresgäster. Gemensamt för dem är att de har höga ljudkrav i lokalerna, att de vill förmedla ljuset som glasfasaden släpper in och att det är ganska öppna ytor i kombination med fler eller färre tysta rum och kontor i olika storlekar.”

Spännande projekt

Totalentreprenör för bygget var Asplunds Bygg i Örebro AB och Andreas Sahlen drev bygget på plats i egenskap av platschef och projektledare. Även han är väldigt nöjd med resultatet: ”Drottningparken har ett kanonläge och byggnaden är en bra fasad för Örebro utåt. Det är verkligen ett maffigt hus! Det var ett spännande projekt på många sätt. Att gjuta halvrunt och forma upp allting var lite annorlunda mot många andra byggen. Sammanlagt har vi haft runt 50 personer där under en och samma vecka och i genomsnitt var vi ungefär 30 personer som arbetade där under byggtiden. När fasaden skulle upp var det många där; det blir lite speciellt med allt det glaset och den formen. Och i och med trafiken utanför, är det höga ljudkrav på fasaden också. Nu hör man ingenting utifrån och hela bygget är certifierat som Miljöbyggnad Silver.”

Bra dialog och gott samarbete

Andreas Sahlen fortsätter: ”Vi valde FLEX bland flera aktörer som konkurrerade om inredningsuppdraget när vi tog in underleverantörerna till projektet och vi är jättenöjda med samarbetet och deras lösningar.”

”Drottningparken var ett roligt uppdrag och vi är stolta över att kunna leverera inredning till ett projekt i den här klassen, med många speciallösningar och höga ljud- och miljökrav. Hela projektet har genomsyrats av riktigt bra dialoger och gott samarbete med arkitekter, byggare och byggherre!” avslutar Peter Olsson.

Faktaruta

Byggherre: Aspholmen Fastigheter AB, numera Castellum
Totalentreprenör: Asplunds Bygg i Örebro AB
Arkitekt: Roof Arkitekter AB
Yta: 4300 m² kontorslokaler i 5 våningar plus ett garageplan under mark
Miljöklassning: Miljöbyggnad nivå Silver