Ny forskning om inredningens betydelse

Ny forskning om inredningens betydelse

Neurodesign – ett område där hjärna, kropp och biologi möter inredning, arkitektur och design – är ett relativt nytt begrepp där neurovetenskapen tar klivet in i vår fysiska omgivning.

Arbetsmiljö är ett spännande område i ständig utveckling och nyligen presenterade hjärnforskaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall nya, intressanta rön i sin bok Neurodesign: inredning för hälsa, prestation och välmående. I boken beskriver de hur människor påverkas av sin fysiska omgivning och hur man skapar de bästa förutsättningarna för välmående och produktivitet både på jobbet och i hemmet.

– Vi har tittat på hur hjärnan och kroppen påverkas av miljön vi befinner oss i. Med hjälp av medicinsk forskning vill vi visa att inredning och design är nära kopplat till hälsa, välmående och prestation, säger Gospic till Metro Jobb och påpekar vidare att en arbetsplats måste anpassas efter både verksamheten och individuella behov, samtidigt som det finns en del generella faktorer att ha i åtanke när man utformar ett kontor.

I ett öppet kontorslandskap blir man till exempel avbruten i snitt var elfte minut och störande ljud kan sänka produktiviteten med upp till 66 %. När ett öppet kontorslandskap passar verksamheten, vill man alltså minimera de onödiga störningsmomenten. Gospic tipsar bland annat om att projektgrupper som pratar mycket med varandra bör placeras i en egen del av lokalen, att man har regler om avstängda telefoner samt att samtal tas någon annanstans. Tillräckligt många tysta rum och konferensrum där medarbetarna kan arbeta ostört och inte störa andra är således också viktiga att planera in när kontoret designas.

Positiva effekter på trivsel och välbefinnande får man exempelvis med gröna växter och naturbilder. Färger och ljussättning spelar också stor roll, så det är värt att lägga extra krut på att inreda med rätt färg på rätt plats – grönt och blått är lugnande medan rött upplevs som lite stressande och ökar prestationen – och ha både bra allmänbelysning och rätt belysning för olika arbetsuppgifter. Eftersom ljud färdas lätt över stora ytor, är akustiken och ljudabsorberande material också viktigt att tänka in.

Källa: Metro Jobb och Bokförlaget Langenskiölds