FLEX är med när SEB bygger nytt i Arenastaden, Solna

FLEX är med när SEB bygger nytt i Arenastaden, Solna

När SEB nu bygger nytt är det Sveriges största kontorsprojekt på trettio år och FLEX Interior Systems AB har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att leverera glaspartier, systemväggar och dörrportaler till hela kontoret.

Det nya kontoret, som består av tre separata huskroppar som binds samman med glasgångar, omfattar 90 000 m2 och kommer att husera närmare 4 500 SEB-medarbetare. Husen uppförs nu i den nya delen av Arenastaden och kommer att bli ett elegant landmärke med grannar såsom Mall of Scandinavia och Friends Arena. FLEX har även varit involverade i andra projekt i Arenastaden, men att inreda SEB:s nya kontor är det största i området hittills. Kontoret kommer att stå klart sommaren 2017 och FLEX avslutar sin del av arbetet i februari samma år. De första leveranserna är redan gjorda och nästa fas inleds om några veckor.

Flexibla lösningar

De tre byggnaderna blir 10-14 våningar höga och inreds med glaspartier, systemväggar och dörrportaler för att skapa en modern, luftig kontorsmiljö med flera olika funktioner. Inredningen blir flexibel och kan enkelt anpassas i takt med att behoven förändras. SEB har använt sig av liknande lösningar i andra sammanhang och visste därför redan tidigt att det var denna typ av flexibilitet de ville införliva i sitt nya kontor. Idag förändras verksamheter kontinuerligt och det som passade som handen i handsken igår behöver snabbt och kostnadseffektivt kunna anpassas för att matcha morgondagens behov, för såväl hyresgäst som fastighetsägare.

I ett projekt av den här storleken blir det ett enormt flöde på byggarbetsplatsen och allt måste flyta på för att tidplanerna ska hålla. Detta ställer höga krav på samarbetsförmåga och arbetsledning, liksom på produktion och arbetslagen på plats. FLEX står för en effektiv process där måttanpassat och ytbehandlat material levereras just in time, något som optimerar kostnader och projektplanering för alla parter. Det nya kontoret är så stort att det blir som tre olika byggen i samma projekt och FLEX har därför tre team på plats som parallellt monterar våra system i varsin byggnad, allt med egna montörer.

Ambitiös miljöklassning

SEB:s kontor i Arenastaden har en mycket ambitiös miljöprofil, vilket stämmer väl överens med våra egna kärnvärden. Bygget projekteras för att uppnå miljöklass BREEAM Excellent, en hög klassificering som våra produkter uppfyller utan problem. I samarbete med SEB har vi även tagit fram lösningar för invändiga glaspartier och dörrportaler som klarar deras höga ljudkrav – upp till 40 dB! – och såväl materialval som utformning har genomgående skett med hänsyn till miljö, ljud och kvalitet.

Att inreda SEB:s nya kontor för Veidekke är ett riktigt hedersuppdrag och vi på FLEX är både stolta och glada över att ha fått detta uppdrag och det förtroende det innefattar.