FLEX är nominerade till ”Årets bygge 2016”

N_DEC_5_1

”Årets bygge 2016”

Årets Bygge är den mest prestigefyllda tävlingen inom svensk samhällsbyggnad och i år har FLEX Interior Systems levererat och monterat flexibla interiörlösningar i tre av de nominerade projekten! Priset delas ut till projekt som varit framgångsrika när det gäller kvalitet, samarbete, ekonomi och form –tävlingskriterier som stämmer väl överens med de värderingar som FLEX står för – och vi är mycket stolta över projektnomineringarna.

Vinnaren utses av en expertjury och koras vid Årets Bygge-galan den 9 mars 2016.

Nya lösningar i Niagara

I det första nominerade projektet, kvarteret Niagara vid Malmö högskola där Akademiska Hus var byggherre, var FLEX med redan på projekteringsstadiet. Det innebar att vi tidigt kunde lansera våra förslag om flexibla moduler, vilket föll mycket väl ut. Komplexet består av tre hus där 400 nya arbetsplatser fördelas på 7, 9 respektive 13 våningar där fördelarna med behovsstyrda installationer, anpassade för kommande förändringar, är påtagliga.

Väggarna som följer den rundade fasaden sätter en speciell prägel på lokalerna och ställer även speciella krav. Våra glasade väggar och dörrar uppfyller här så höga ljudkrav som upp till 40 dB. För de innerväggar som ska stå emot 300°C i 30 minuter i händelse av brand, krävdes moduler av glas som inte fanns i standardsortimentet. I samarbete med högskolan tog vi då fram en hållbar lösning och vår nya produkt, som är testad och godkänd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, finns nu tillgänglig för alla våra kunder.

Flexibilitet och initiativ

Ulls hus vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, är Peabs senaste tillskott i ett campus där målet är att skapa liv, rörelse och mötesplatser, och är det andra projektet med FLEX-lösningar som blivit nominerat till Årets Bygge 2016.

I ett bygge av den här storleken får vi verkligen tillfälle att leva upp till den flexibilitet som vårt namn anger. Såväl vårt grundliga förarbete som vår förmåga att ta fram anpassade lösningar gjorde oss till en uppskattad partner till Peab, när vi med stor initiativkraft och god samarbetsförmåga mötte upp de utmaningar som det omfattande projektet innebar.

Under ett år arbetade våra montörer på plats med dörrar, trä- och glaspartier. Arbetet utfördes i etapper på flera våningar och i flera zoner – ett arbetssätt som ställer höga krav på styrning, planering och beredskap för nyuppkomna situationer. Det är med stolthet vi kan konstatera att vi är rustade med rätt produkter, en initiativrik konstruktionsavdelning och erfaren projektstyrning för att klara den här typen av uppdrag.

Livliga möten i Malmö

Den nya mötesplatsen Malmö Live, som består av konserthus, kongressanläggning och hotell, är det tredje av de nominerade projekt där FLEX Interior Systems har levererat och monterat lösningar till de interiöra miljöerna. Det handlar här om glaspartier och täta väggar i hotellreception och kontorsrum samt glasväggar i de administrativa delarna av konserthuset och kongressanläggningen.

Vårt samarbete med SKANSKA är väl etablerat i regionen och även här pågick vårt arbete på plats i etapper under närmare ett år. Att vi har våra egna, lokalt förankrade team är en stor fördel när vi snabbt ska vara på plats för montagearbeten och sedan avvakta nästa etapp.

Malmö Live är klassad som Leed Platinum och produkterna i vårt breda standardsortiment lever utan problem upp till de höga krav som detta medför.