Säkerställd kvalitet och servicenivå

Säkerställd kvalitet och servicenivå

Nu organiserar vi projektberedningen för våra kunder i en centralt placerad grupp vid huvudkontoret i Örebro.

Detta innebär samtidigt att vi renodlar aktiviteterna vid våra regionkontor. Våra representanter får bättre möjligheter att arbeta med kontakter och kundservice på plats, med förstärkt stöd av den specialiserade projektberedningsgruppen i Örebro. I den nya gruppen får tre rutinerade FLEX-medarbetare sällskap av två nyanställda projektingenjörer, Robin Läckgren och Sandra Pettersson, som vi presenterar lite närmare i detta nyhetsbrev.

Förbättrad service

Vår strävan är alltid att förbättra servicen till våra kunder. Den nya organisationen är ett led i den utvecklingen som kommer att märkas. Den förstärkta beredningsgruppen kommer att bistå med kalkyler och beräkningar av materialåtgång som ger tydliga och utförliga underlag inför planerade projekt. Med en samlad expertgrupp i företaget får vi en samsyn vid hanteringen av projektberedning och varje kund får tillgång till vår fulla kompetens.

En viktig uppgift för gruppen är den planerade utvecklingen av BIM-objekt som ytterligare kommer att underlätta för den som väljer att utnyttja denna service. Med färdigpaketerad information som utgångspunkt för projektering bygger vi bort risker för felaktiga material- och produktval. Med rätt information hela vägen säkerställer vi kalkyler och kvaliteten i våra leveranser.

Satsning på CAD-systemet lägger god grund

Hand i hand med starten för vår nya projektberedningsgrupp går arbetet med en uppgradering av vårt CAD-system för att förenkla och ytterligare kvalitetssäkra beredningsarbetet. Med nya mjukvaror klarar vi detta samtidigt som vi ser till att beredningsgruppen har riktigt vassa verktyg i arbetet med att underlätta och förse våra kunder med bästa tänkbara underlag.