Moderna kontorsmiljöer i Hagastaden

Moderna kontorsmiljöer i Hagastaden

När Hagastaden växer fram till år 2025 kommer området att knyta samman Stockholm med Solna. Den helt nya delen av staden blir en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv. Hagastaden ska bli ett av världens främsta områden för Life Science, tvärvetenskaplig verksamhet för att förbättra liv och hälsa. För oss på FLEX är det mycket inspirerande att få delta i uppförandet av nya lokaler i området. När första etappen av Torsplan nu är och sista hyresgästen på väg att flytta in har vi levererat och monterat våra produkter på alla plan.

NCC har upfört butiks- och handelshuset, som är miljöcertifierat enligt BREEAM Eccellent. Huset på 9 våningar har butiker i markplanet och kontorslokaler på övriga plan. Det sista hyreskontraktet är nu tecknat med Tam01med, ett av Sveriges främsta ortopediska företaget, som innebär ett värdefullt komplement till Life Science utbudet i området.

Flexibel anpassning

Hyresgästerna har med hjälp av arkitekterna utformat sina lokaler för att passa de olika verksamheterna i byggnaden. Lösningarna varierar en hel del. Privata företag vill gära ha öppna kontorsmiljöer med glasade partier, medan en myndighet kan behöva ett större antal avskilda rum med krav på ljudreducerande väggar.
På FLEX har vi samarbetat med alla parter på ett tidigt stadium, NCC, arkitekterna och hyresgästerna har varit involverade när våra leveranser planerats. Detta har gjort att montagen kunnat genomföras effektivt och smidigt för alla berörda. Under drygt ett år, sedan starten sommaren 2013, har arbetena pågått och nu är samtliga lokaler färdigställda. Niklas Pense på NCC är mycket nöjd med hur samarbetet har fungerat.

– Vi gjorde tidigt upp avtalet om inköp och montage av innerväggar med FLEX. Under byggtiden har vi försökt ge dem stora ytor att arbeta på och det har löpt fint hela tiden, säger Niklas.
– Vi har haft en mycket bra dialog med FLEX montageledare Fredrik Modin under byggtiden, montaget har gått snabbt och smidigt. Logistiken i materialhanteringen är inte alltid så enkel, men på FLEX har man bra rutiner för att sköta jobbet snabbt, rent och snyggt.

Full aktivitet i lokalerna

Hur trivs då de nya hyresgästerna på Torsplan och hur upplever de att byggprojektet genomförts? Axfood har butik i gatuplanet och kontorsutrymmen längre upp i huset. Daniel Carlsson har varit på plats sedan man flyttade in månadsskiftet januari-februari.
– Vi har ett öppet kontorslandskap och konferensutrymmen med mycket glas. Det finns alltid idéer om att förändra och förbättra, vi har redan talat om att ändra en del här. Men vi är klart belåtna med hur arbetet är genomfört, säger Daniel.

– tunga glasdörrar med mycket trafik visade sig vara en utmaning. Men FLEX montörer har gjort ett bra jobb med att åtgärda ett par svaga punkter och fungerar det utmärkt. Än så länge har vi mer eller mindre befunnit oss på en byggplats, men när det börjar bli klart runtomkring så har vi en perfekt lokalisering här på Torsplan, menar Daniel Carlsson på Axfood.