K3 Nordics nya effektiva kontorsmiljö i Örebro

Trivsel och effektivitet i K3 Nordics nya flexkontor

K3 Nordic i Örebro är återförsäljare av IT-tjänster och är specialister när det gäller regler och hantering av licens- och supportavtal. Företagets verksamhet har förändrats under åren och kontorslokalerna började kännas otidsenliga.

Efter en tids interna diskussioner om hur en inspirerande och effektiv arbetsplats borde fungera var man överens om att lokalerna behövde anpassas till hur medarbetarnas verksamhet och aktiviteter ser ut i dag. När det traditionella kontorslandskapet inte längre kändes anpassat för verksamheten, tog idéerna form och man kom fram till att ersätta det med ett modernt flexkontor med tre miljöer. I Temporummet arbetar man med intensiv försäljning medan Focusdelen erbjuder en lugnare miljö för uppgifter med offerter, ekonomi m.m. Dessa delar kompletteras med en tredje Classic-miljö.

 Viktig förbättring

Sahra Erlenhov, kontorskoordinator på K3 Nordic, ser flera positiva effekter med förändringen.

– Vi har fått en modern arbetsplats som passar vår verksamhet på ett mycket bra sätt. Ingen har en fast placering, man arbetar vid en station som är lämplig för det man håller på med. Alla är väldigt nöjda med detta, säger Sahra.

På företaget kände man redan till fördelarna med leveranser från FLEX Interior Systems, man har inrett kontor med våra lösningar tidigare. Förväntningarna var också stora när det gällde hur lokalerna snabbt kunde anpassas till nya behov.

– Vi har själva arbetat här under tiden och därför var det viktigt att allt gick snabbt och smidigt – och det har det verkligen gjort, berättar Sahra.

 Systemväggar snabbt på plats

Den nya interiören består av både glaspartier och täta väggar som kompletterar varandra i de olika miljöerna.

– Det är fascinerande att se FLEX montörer som verkligen arbetar enligt konceptet snabbt in – snabbt ut, menar Sahra. På ett par dagar förändrades bilden från en öppen byggarbetsplats till nya lokaler där allt plötsligt hade tagit form.

– Vi är verkligen mycket nöjda, både med jobbet och resultatet. Nu har vi ett modernt kontor med anpassade miljöer där vi både trivs och kan arbeta effektivt, konstaterar Sahra Erlenhov på K3 Nordic.

 

KR OREBRO