Systemväggar från FLEX när Peab bygger på Lyckholms

År 1880 grundade Johan Wilhelm Lyckholm ett av Sveriges största bryggerier i Göteborg. De anrika byggnaderna står kvar, men tiderna förändras. Peab är nu i full gång med att bevara, rusta upp och förnya området. I dagarna flyttar man in i de nya kontorslokalerna som inretts med systemväggar från FLEX Interior Systems.

I den första etappen bygger man bland annat ett kontorshus på 13 våningar. Här ska 11.000 kvadratmeter moderna, flexibla kontor miljöcertifieras enligt Breeam, där man tar hänsyn till både miljön och ekonomin.

Med egna kontorslokaler i fem av planen samlokaliserar Peab sitt Göteborgskontor från tre tidigare adresser.

Täta leveranser och snabba montage

Projektet är ett mycket bra exempel som visar hur den effektiva metoden att bygga med systemväggar från FLEX fungerar. Ledtiden har varit att färdigställa ett kontorsplan var 8:e dag.

En kombination av systemväggarna FLEX FINELINE och FLEX GLASSLINE ger, tillsammans med integrerade dörrsektioner FLEX FRAMELESS, en sober arbetsmiljö i lokaler med ett gediget helhetsintryck.

Nu går arbetet vidare, med montage på ytterligare tre plan, där kontorslokaler för externa hyresgäster växer fram.

Till full belåtenhet

Framgången i upphandlingen ger FLEX ännu ett kvitto på konkurrenskraften i sitt marknadserbjudande. På Peab är man mycket nöjd med hur arbetet gått framåt.

– Det har flutit på bra hela tiden, säger Christian Helmström, ansvarig samordnare på Peab.

– Det har varit ett tufft tidsschema under byggtiden och vi kan konstatera att montageteamet på FLEX vet precis hur det här ska skötas på ett professionellt sätt. Vi får trevliga och flexibla kontorsmiljöer på vår nya arbetsplats och ser verkligen fram emot att flytta in, säger Christian Helmström.

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.