Systemväggar bäst för moderna kontor

När kontor ska byggas, eller byggas om, eller byggas till – då ger systemväggar de bästa förutsättningarna att skapa en positiv arbetsmiljö. Flexibla, anpassningsbara kontor är bra för medarbetarnas hälsa, visar aktuell forskning. FLEX Interior Systems levererar och monterar väggarna som gör detta möjligt.

Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare, har undersökt förhållandet mellan arbetsmiljö och hälsa i en stor studie av olika kontorsmiljöer. Hennes forskning handlar om hur människor påverkas av miljö och arkitektur, och hur man skapar kontorsarbetsplatser som är bra för både personalen och verksamheten. 

Hennes rapport visar att de som jobbar i kontorslandskap har betydligt sämre hälsa än de som har egna rum eller jobbar i flexkontor, utan fasta arbetsplatser.

Slutsatsen som Christina Bodin Danielsson presenterar är att den bästa kontorsmiljön om man vill hålla sig frisk är ett eget rum där man kan stänga dörren om sig. Men även flexkontor är bra för hälsan, om de görs på rätt sätt.

I dag ändras förutsättningarna och kraven på kontorslokalers utformning snabbt. Med systemväggar är det enkelt att förändra rumsindelning och göra anpassningar som t.ex. att lägga till ytterligare konferensrum eller flytta ett kontorsrum. Det gör även att påverkan på ordinarie verksamhet i lokalen vid ombyggnation blir minimal.

Systemväggar från FLEX är prefabricerade, monteringsfärdiga moduler som kan demonteras och flyttas när förändringar blir aktuella. Detta innebär en rad uppenbara fördelar.

Väggarna kommer snabbt på plats. Med färdiga väggar som inte behöver spacklas, slipas och målas på plats, växer det nya kontoret fram snabbt och effektivt, utan stora mängder byggavfall att ta reda på och transportera bort. Med ordning och reda på byggplatsen blir arbetet lättare för alla.

Det är lättare att bygga rationellt och effektivt i fabrik än på en byggarbetsplats. Det reducerar byggkostnaderna. Förkortad byggtid på plats innebär att de totala byggkostnaderna blir lägre och dessutom lättare att få full kontroll på, redan från början.

Att bygga med systemväggar medför också flera positiva miljöaspekter. Industriell produktion innebär goda möjligheter att optimera materialanvändningen. Det betyder mindre spill och restprodukter. Transporterna kan samordnas på ett bättre sätt, vilket också minskar miljöbelastningen. Ett ansvarsfullt byggande ställer krav på återanvändning och återvinning. Systemväggar från FLEX underlättar båda dessa processer.

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.