Förstärkt projektberedning ökar servicenivån på FLEX

Som ett led i arbetet med att förbättra servicen till kunderna organiserar FLEX Interior Systems projektberedningen i en centralt placerad grupp vid huvudkontoret i Örebro.

Samtidigt som projektberedningen centraliseras renodlas aktiviteterna vid företagets regionkontor. Representanterna får bättre möjligheter att arbeta med kontakter och kundservice på plats, med förstärkt stöd av den specialiserade projektberedningsgruppen i Örebro.

I den nya gruppen får tre rutinerade FLEX-medarbetare sällskap av två nyanställda projektingenjörer. Den förstärkta beredningsgruppen kommer att bistå med kalkyler och beräkningar av materialåtgång som ger tydliga och utförliga underlag inför planerade projekt.

Den samlade expertgruppen i företaget bidrar till en samsyn vid hanteringen av projektberedning och varje kund får tillgång till företagets samlade kompetens.

En viktig uppgift för gruppen är den planerade utvecklingen av BIM-objekt som ytterligare kommer att underlätta för den som väljer att utnyttja denna service.

– Med färdigpaketerad information som utgångspunkt för projektering undviker vi risker för felaktiga material- och produktval, säger Håkan Engdahl, vd på FLEX. Med rätt information hela vägen säkerställer vi kalkyler och kvaliteten i alla våra leveranser.

Hand i hand med starten för den nya projektberedningsgruppen går arbetet med en uppgradering av CAD-systemet, som kommer att förenkla och ytterligare kvalitetssäkra beredningsarbetet.

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.