oktober 2014

8
okt

Förstärkt projektberedning ökar servicenivån på FLEX

Som ett led i arbetet med att förbättra servicen till kunderna organiserar FLEX Interior Systems projektberedningen i en centralt placerad grupp vid huvudkontoret i Örebro. Samtidigt som projektberedningen centraliseras renodlas aktiviteterna vid företagets regionkontor. Representanterna får bättre möjligheter att arbeta med kontakter och kundservice på plats, med förstärkt stöd av den specialiserade projektberedningsgruppen i Örebro. I den nya gruppen får

Read more