FLEX systemväggar i nya kontor på Torsplan

Hagastaden som nu växer fram och knyter samman Stockholm med Solna blir ett av världens främsta områden för Life Science, tvärvetenskaplig verksamhet för att förbättra liv och hälsa.

När första etappen av Torsplan nu är klar och sista hyresgästen på väg att flytta in har FLEX Interior Systems levererat och monterat produkter på alla plan.

NCC har uppfört butiks- och handelshuset, som är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent. Huset på 9 våningar har butiker i markplanet och kontorslokaler på övriga plan. Det sista hyreskontraktet är nu tecknat med TeamOlmed, ett av Sveriges främsta ortopediska företag, som innebär ett värdefullt komplement till Life Science-utbudet i området.

Hyresgästerna har med hjälp av arkitekterna utformat sina lokaler för att passa de olika verksamheterna i byggnaden. Lösningarna varierar en hel del. Privata företag vill gärna ha öppna kontorsmiljöer med glasade partier, en myndighet kan behöva avskilda rum med krav på ljudreducerande väggar.

FLEX har samarbetat med alla parter på ett tidigt stadium. NCC, arkitekterna och hyresgästerna har involverats i planeringen och montagen har genomföras effektivt och smidigt för alla berörda.

Niklas Pense på NCC är mycket nöjd med hur samarbetet har fungerat.

– Vi gjorde tidigt upp avtalet om inköp och montage av innerväggar med FLEX. Under byggtiden har vi försökt ge dem stora ytor att arbeta på och det har löpt fint hela tiden, säger Niklas.

– Vi har haft en mycket bra dialog med FLEX montageledare, montaget har gått snabbt och smidigt. Logistiken i materialhanteringen är inte alltid så enkel, men på FLEX har man bra rutiner för att sköta jobbet snabbt, rent och snyggt.

Axfood är en av de nyinflyttade hyresgästerna, med butik i gatuplanet och kontorsutrymmen längre upp i huset.

– Vi har ett öppet kontorslandskap och konferensutrymmen med mycket glas. Vi är väldigt belåtna med hur arbetet är genomfört. När allt börjar bli klart runtomkring så har vi en perfekt lokalisering här på Torsplan, menar Daniel Carlsson på Axfood.

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.