God respons i kundundersökning

Vår första omgång av kundundersökningen Net Promoter Score är nu genomförd. De som blivit kontaktade efter ett avslutat projekt har fått frågan om de skulle rekommendera oss till en kollega.

Som i alla undersökningar varierar naturligtvis svaren, men till vår stora glädje ser vi att vårt betyg är mycket bra. Bland de kommentarer som bifogats finns mycket värdefull information som vi har stor nytta av i vårt fortsatta arbete med att upprätthålla goda kundrelationer.

Med hjälp av dessa återkommande undersökningar lär vi oss hela tiden mer om vad som är viktigt och hur vi kan förbättra oss när det gäller information, service, uppföljning m.m.

Vi lägger stor energi på att få en ännu större andel av våra kunder med i gruppen som vill rekommendera oss och våra tjänster. Vi vill rikta ett tack till alla som hjälper oss i detta viktiga arbete.