FLEX satsar på tv-reklam

I en ny satsning på tv-reklam har vi den senaste tiden varit synliga i anslutning till trafikinformationen i Stockholm och Göteborg.

Kampanjen har fått bra genomslag och vi har fått flera positiva signaler från olika håll i vår bransch.

Att gå ut i ett bredare sammanhang och berätta om vår affärsidé och hur vi kan bidra till inspirerande arbetsplatser är ett verksamt sätt att få till stånd en allmän diskussion kring dessa frågor. Det gynnar både oss och alla andra berörda parter.