Traditionella kontorslandskap sämst för hälsan

Förhållandet mellan arbetsmiljö och hälsa utgör grunden för affärsidén hos FLEX Interior Systems. Tv4-nyheterna, måndag 17/3 och Vetenskapens värld, måndag 14/4 har tagit upp ämnet och i båda programmen medverkade Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare. 

Hon har genomfört en stor studie av olika kontorsmiljöer. Hennes forskning handlar om hur människor påverkas av miljö och arkitektur, och hur man skapar kontorsarbetsplatser som är bra för både personalen och verksamheten. 

Man konstaterar i programmen att traditionella kontorslandskap är den sämsta kontorsmiljön för anställdas hälsa. Christina Bodin Danielssons rapport visar att de som jobbar i kontorslandskap har betydligt sämre hälsa än de som har egna rum eller jobbar i flexkontor, utan fasta arbetsplatser.

Aktuella exempel som redovisas i programmen är Vasakronan i Stockholm och Försäkringskassans huvudkontor. Där har alla fasta platser ersatts av områden med skrivbord, tysta rum eller konferensbord. På Vasakronan berättar man att personalen har varit delaktig i förändringsprocessen och någon ökad sjukfrånvaro har inte kunnat märkas i den nya arbetsmiljön.

Slutsatsen som Christina Bodin Danielsson presenterar i programmen är att den bästa kontorsmiljön om man vill hålla sig frisk är ett eget rum där man kan stänga dörren om sig. Men även flexkontor är bra för hälsan, om de görs på rätt sätt.

Det man talar om i tv-programmen rimmar väl med FLEX marknadserbjudande. Christina Bodin Danielsson menar att möjligheten till egen kontroll i sin arbetssituation är fundamental för välbefinnandet. Flexibla systemlösningar från FLEX Interior Systems är en perfekt utgångspunkt, både för traditionella cellkontor och för aktivitetsbaserade flexkontor med avskilda delar för konferens, ostörd verksamhet m.m.

Se inslagen i tv-programmen:

Tv4-nyheterna 17/3

www.tv4.se/nyheterna/klipp/traditionella-kontorslandskap-s%C3%A4mst-f%C3%B6r-h%C3%A4lsan-2579030

Vetenskapens värld 14/4

http://www.svtplay.se/video/1969438/avsnitt-13

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.