Högskolan i Malmö får ny profil med FLEX produkter

I kvarteret Niagara pågår uppförandet av det man på Malmö högskola kallar sin nya portalbyggnad. Under 2015 ska komplexet med 3 hus i 7, 9 respektive 13 våningar och 400 nya arbetsplatser vara inflyttningsklart.

Tack vare ett tidigt engagemang i projektet har FLEX Interior Systems fått möjlighet att bidra med idéer och lösningar i interiören.

Väggarna som följer fasadens rundade hörn sätter en speciell prägel på lokalerna. De glasade väggarna och dörrarna uppfyller här så höga ljudkrav som upp till 40 dB.

En verklig utmaning i projektet var de speciella brandkrav som gäller för vissa innerväggar. För att stå emot 300 °C i 30 minuter krävdes moduler av glas som inte finns i standardsortimentet. Genom samarbetet med projektledningen på högskolan kunde FLEX arbeta fram ett förslag och efter tester presentera en hållbar lösning. Den framtagna produkten är nu testad och godkänd av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Niagara är ett bra exempel på hur FLEX Interior Systems med utgångspunkt från standardprodukter anpassar och utvecklar lösningar där alla parter får sina önskemål och krav tillgodosedda.

För mer information, kontakta Kenneth Andersson, 040-28 65 43, k.andersson@flex.se.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.