Öppenhet och effektiv arbetsmiljö i Lunds nya kommunhus

Medborgarna i Lunds kommun får ett nytt kommunhus. Under våren flyttar tjänstemännen i 5 kommunala förvaltningar in i den 7 våningar höga Kristallen. Där väntar 500 modernt inredda arbetsplatser med lösningar från FLEX Interior Systems.

Ambitionsnivån är mycket hög när det gäller att skapa trivsamma arbetsplatser och en behaglig miljö för besökare i kommunhuset. I samarbete med Rekab Entreprenad, som har totalentreprenaden, har FLEX Interior Systems presenterat framgångsrika lösningar som tillgodoser kraven från alla parter.

– Vi strävar mot ett helhetsintryck som stämmer med beställarens önskemål, säger Kenneth Andersson, FLEX regionchef i Malmö. Det har fungerat väldigt bra här.

– Att alla ljudkrav och funktionskrav tillgodoses är grundläggande. Med utgångspunkt från våra standardprodukter har vi sedan enats om de modifieringar som lett fram till det slutliga utförandet.

Produkter från FLEX har tagit plats överallt i det nya kommunhuset. Integrerat med kontorslandskapet har byggnaden 60 mötesrum och 50 samtalsrum, där glasväggar och dörrar från FLEX garanterar ostörda möten med tillgodosedda ljudkrav. Dessutom ingår glasväggarna till de större mötesrummen i företagets leverans.

En spännande del av den interiöra designen är de färgade glasmodulerna på täta väggar och dörrar.

– Vi har både levererat glasen och monterat dem på väggarna, berättar Kenneth Andersson. Monteringen innebär ett hantverk som kräver noggrannhet och precision där resultatet blivit mycket tilltalande. Vi bidrar på detta sätt till den uppmärksammade inredningen av alla pentryn i kommunhuset.

Vid projekteringen av ett nytt, modernt kommunhus har energieffektivitet och begränsad miljöpåverkan naturligtvis högsta prioritet. Kristallen i Lund är inget undantag. Byggnaden uppnår de två högsta nivåerna, inom Miljöbyggprogram Syd och Miljöbyggnad.

Hos FLEX Interior Systems är miljöengagemanget en lika viktig som naturlig faktor i all verksamhet. Modulerna i de flexibla kontoren kan demonteras och återanvändas. Detta är ett tillvägagångssätt som av naturliga skäl vinner mer och mer gehör på byggmarknaden.

För mer information, kontakta Kenneth Andersson, 040-28 65 43, k.andersson@flex.se.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.