Helhetsgrepp för flexibla kontorsmiljöer

Arbetsmiljön på ett kontor påverkas av både väggar, tak och hur akustiken hanteras. Företagsgruppen FLEX Group tar ett helhetsgrepp som tar hänsyn till alla dessa faktorer.

Tillsammans med systerföretagen i företagsgruppen tar FLEX Interior Systems ett helhetsgrepp om aktuella byggprojekt. Kunderna får en kontakt med kompetens att samordna väggar, innertak och akustik.

I företagsgruppen ingår, förutom FLEX Interior Systems, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB.

Ett undertak som döljer installationer, elstegar, ventilation etc. ger lokalen ett snyggt och rent utseende och bidrar till en god arbetsmiljö med bra ljudkomfort. Rolf Lindström Undertak och Perakustik säljer och monterar undertak av hög kvalité i skolor, industrier, kontor, sjukhus och affärslokaler. Rolf Lindström Undertak, med huvudkontor i Örebro, har 15 montörer som arbetar över hela landet. Perakustik har kontor och egen verkstad i Järfälla.

Tillsammans med dessa specialister på undertak och akustik erbjuder FLEX Interior Systems helhetslösningar för inspirerande kontor, från golv till tak med ansvar för att väggar och tak håller svensk standard SIS SS25268:2007.

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.