Kundundersökning för bättre marknadsanpassning

Hur kunderna upplever produkter och tjänster från ett företag är ett viktigt underlag för planering av åtgärder och aktiviteter som kan stärka och förbättra marknadspositionen. För att löpande få information om var man står startar FLEX Interior Systems ett program med återkommande undersökningar.

Håkan Engdahl, vd på FLEX, är övertygad om värdet av undersökningarna.

– På FLEX vill vi att våra kunder ska vara riktigt nöjda med oss och våra produkter. Våra kunder är också den bästa informationskällan till hur vi ska kunna förbättra vårt marknadserbjudande och vårt sätt att arbeta, menar Håkan.

Traditionellt hanteras dessa frågor ofta genom att man genomför kundnöjdhetsundersökningar. På FLEX går man nu ett steg längre i dialogen med sina kunder och uppdragsgivare.

– Vi kommer nu, efter avslutade projekt, genom ett slumpmässigt urval att genomföra undersökningar enligt metoden Net Promoter Score, säger Håkan Engdahl. Den är ett instrument för att mäta kundnöjdhet som är enkel för tillfrågade kunder att delta i samtidigt som den ger oss värdefull information.

I korthet går det ut på att få veta om den tillfrågade kunden skulle rekommendera någon annan att vända sig till företaget och vilka förbättringar man kan föreslå. Med en öppen dialog och en uppriktig ambition att dra nytta av dessa erfarenheter räknar man med att kunna fortsätta den positiva utvecklingen på marknaden. Aktiviteterna startar under mars månad.

För mer information, kontakta Håkan Engdahl, 019-16 62 87, h.engdahl@flex.se.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.