februari 2014

20
feb

Helhetsgrepp för flexibla kontorsmiljöer

Arbetsmiljön på ett kontor påverkas av både väggar, tak och hur akustiken hanteras. Företagsgruppen FLEX Group tar ett helhetsgrepp som tar hänsyn till alla dessa faktorer. Tillsammans med systerföretagen i företagsgruppen tar FLEX Interior Systems ett helhetsgrepp om aktuella byggprojekt. Kunderna får en kontakt med kompetens att samordna väggar, innertak och akustik. I företagsgruppen ingår, förutom FLEX Interior Systems, Rolf

Read more

12
feb

Kundundersökning för bättre marknadsanpassning

Hur kunderna upplever produkter och tjänster från ett företag är ett viktigt underlag för planering av åtgärder och aktiviteter som kan stärka och förbättra marknadspositionen. För att löpande få information om var man står startar FLEX Interior Systems ett program med återkommande undersökningar. Håkan Engdahl, vd på FLEX, är övertygad om värdet av undersökningarna. – På FLEX vill vi att

Read more

10
feb

Nytt kontor i Göteborg visar flexibelt byggsystem

När marknadserbjudandet innebär flexibla väggsystem till inspirerande kontor är det egna kontoret en given utställningsplats. FLEX Interior Systems inredde sitt nya kontor i Göteborg för att åskådliggöra företagets idéer. Ett besök vid FLEX kontor i Göteborg är ett bra sätt att få en bild av möjligheterna att skapa inspirerande kontor med flexibla systemväggar. I november förra året flyttade företaget in

Read more